Lees verder

Binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de eerstelijns zorgverlening draait komende jaren alles om het thema samenwerking. Het is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk. Belangrijk is, dat logopedie de plek krijgt die het verdient. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid. De wereld verandert en de logopedist verandert mee.

Waarom is meer samenwerking belangrijk?

Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Dat levert veel op:

  1. Professionals die elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen tijdig en gericht verwijzen. Dat zorgt voor betere en doelmatiger zorg.
  2. Paramedici zijn erbij gebaat dat zij kunnen meepraten over de zorg in een regio.
  3. Gezamenlijk kunnen paramedici een serieuze gesprekspartner zijn voor anderen zoals gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen.
  4. Een sterk georganiseerde paramedische beroepsgroep kan afspraken maken met zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en andere zorgaanbieders.
  5. Door samenwerking leer je van elkaar.
  6. Samenwerking stimuleert innovaties.

Het thema is door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en onderdeel van onze ambitie 2 -> Zie Ambitie 2. Tot slot is het een belangrijk onderdeel van het Integraal Zorgakkoord waar zorgpartijen de komende jaren mee aan de slag gaan.

Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg
Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Lees meer over het programma

Wil jij meer interprofessioneel samenwerken?

Aanmelden bij Platform Programma Organisatiegraad

Het programma Organisatiegraad wil samenwerkingsverbanden graag ondersteunen. Met een gezamenlijk community platform voor alle paramedici, regiobeelden, trainingen voor bestuursleden, bij het samen maken van regioplannen en met nog veel meer. Meld je aan op de website: www.platformsamensterkinderegio.nl

Regionale ondersteuning

De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in uw regio adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. In totaal zijn er zeventien ROS’en. Zij bundelen hun kennis en expertise in een landelijk dekkend netwerk. Lees meer.

Samenwerken in de regio

Wil je weten waar en op welke manier er in jouw regio interprofessionele samenwerkingen tussen logopedisten en andere zorgverlenerspartijen met elkaar samenwerken? Bekijk hier ons overzicht of zoek jouw regio via de interactieve kaart.

Wil jij ook bijdragen aan het overzicht?

Maak jij deel uit van een samenwerking? Dan voegen we deze graag toe aan een van onderstaande regio overzichten. Stuur naam en korte beschrijving van het samenwerkingsverband, URL van de website, regio/plaats waarvandaan jullie opereren en contactgegevens (naam contactpersoon, email en telefoonnummer) o.v.v. Interprofessionele samenwerking naar logopedie@nvlf.nl

Noord-Holland
Zeeland
Flevoland
Drenthe
Limburg
Brabant
Utrecht
Friesland
Groningen
Gelderland
Zuid-Holland
Heel Nederland /Meerdere regio’s