Lees verder

Door registratie in het kwaliteitsregister paramedici maak je als logopedist zichtbaar dat je je inspant om bij te blijven in je vak. Dat portfolio hou je zelf bij. KP maakt samen met de beroepsverenigingen de criteria en beoordeeld of logopedisten aan de criteria hebben voldaan zodra zij gaan herregisteren.

Kwaliteitsregister Paramedici

Door u in te schrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) laat u zien dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van uw beroepsgroep.

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale Zorg Stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren. Daarnaast kent de NVLF een apart register voor het behandelen van Dyslexie.