Lees verder

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in de regeling voor paramedische zorg de registratie-, declaratie,- en transparantievoorschriften vastgelegd. Het doel van deze nadere regel is om vast te stellen aan welke voorwaarden een zorgaanbieder in acht moet nemen.  

De regeling geeft meer duidelijkheid over de geldende registratie- en declaratievoorschriften; geeft eenduidigheid van regelgeving tussen de verschillende paramedische sectoren en regelt de standaardprijslijst wanneer u niet-gecontracteerde zorg levert.

Logopediepraktijken geven door middel van de tarievenlijst aan welke tarieven zij hanteren voor de ongecontracteerde zorg.

Bekijk de regeling en de toelichting

Klik hier om naar Pagina ACM/NZA te gaan. Op deze pagina vind je meer achtergrondinformatie over de de ACM en de NZa

Nadere regel Transparantie zorginkoopproces Zvw

De contracten moeten voldoen aan de normale eisen zoals die zijn vastgelegd in het contractrecht.De NZa houdt toezicht op de Nadere regel Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-011). Zowel de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders moeten zich daaraan houden.