Lees verder

De wet- en regelgeving is hetzelfde voor een praktijk die contractvrij werkt als voor een praktijk die met een overeenkomst met een zorgverzekeraar werkt. Zo moet de praktijk zich ook houden aan de richtlijnen en standaarden van de NVLF. Alle procesmatige en zorginhoudelijke richtlijnen gelden ook voor praktijken die contractvrij werken.

Het grote verschil is echter dat de praktijk het tarief voor de behandeling zelf mag bepalen en zich niet aan de verplichtingen uit de overeenkomsten met zorgverzekeraars hoeft te houden.

Wel is het natuurlijk van belang dat u uw patiënten op de hoogte brengt. Dat kan schriftelijk en/of mondeling. De NZa heeft de Regeling paramedische zorg opgesteld waarin verplichtingen staan beschreven als u contractvrij gaat werken, zoals het ophangen van een prijslijst, declaratievoorschriften, etc.

Zie overeenkomsten zorgverzekeraars

 Indien u geen contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar kunt u als logopedist de rekening naar de verzekerde sturen. De verzekerde krijgt meestal 75% tot 80% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Verder zijn de polisvoorwaarden van de patiënt belangrijk.