Lees verder

Burgerservicenummer in de zorg (BSN-Z)

Je bent verplicht de identiteit van al jouw patiënten vast te stellen en dit vastleggen in uw administratie. Deze verplichting is vastgelegd in de wet BSN-Z. Je hoeft het BSN niet zelf op te vragen als je het BSN (bijvoorbeeld via een verwijzing) heeft verkregen van een andere zorgaanbieder die de juistheid van het BSN al eerder heeft vastgesteld. Indien het BSN van een patiënt is verkregen via een zorgverzekeraar (het verzekeringspasje of na controle op verzekeringsrecht bij VECOZO, de COV- check), kan dit worden overgenomen in de administratie.

Als je twijfelt aan de juistheid van het BSN, moet je het BSN verifiëren bij VECOZO via de COV-check of via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z).

Bewaarplicht Patiëntendossier

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moet je voldoen aan eisen rondom de dossiervoering en het bewaren van de patiëntendossiers (ten minste 20 jaar jaar).

Kijk voor uitgebreide informatie wet- en regelgeving

AVG

De AVG zorgt voor de beveiliging van persoonsgegegevens. Voor heel Europa gelden dezelfde regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

Elke praktijk verwerkt persoonsgegevens. Zo zijn namen, adressen en telefoonnummers van klanten aan te merken als persoonsgegevens. U dient als bedrijf waakzaam te zijn met het beheren en verwerken van deze gegevens. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat uw patiënt expliciet toestemming verleent, alvorens je rechtmatig persoonsgegevens verwerkt. Je moet als bedrijf ook aantonen welk rechtmatig doel je hebt voor het verwerken van persoonsgegevens. Tevens volgt er een strengere handhaving op de nieuwe regelgeving.