Lees verder

Vrijdag 25 november was een van de onderdelen van het NVLF Jaarcongres de quiz.
De vragen, met filmpjes én goede antwoorden hebben we voor jullie onder elkaar gezet.

Vraag 1. Welke NVLF-richtlijnen worden op dit moment herzien?

A.) Stotteren en TOS
B.) Afasie en Parkinson
C.) TOS en Afasie
D.) Stotteren en Parkinson

Waarom maakt de NVLF richtlijnen?
Een richtlijn dient ter ondersteuning bij doeltreffend en doelmatig (para)medisch handelen. Er zijn meerdere richtlijnen, worden regelmatig herzien. Dit zijn langdurige gesubsidieerde projecten. Afasie is medio 2023 gereed, TOS in 2024.

2. Welk instrument voor de logopedische behandeling zie je op deze afbeelding.

 1. Boudewijn: Deze trainer wordt gebruikt om de beweeglijkheid van je strottenhoofd te verbeteren en de spanning rondom de keel te verminderen. Hierdoor zal je je stembereik zowel in de hoogte als in de laagte kunnen uitbreiden.
 2. Manon: Deze trainer wordt gebruikt om zuiver te leren zingen. Het lijkt op een blokfluit en de basistonen die je hiermee kunt maken zijn goed te imiteren.
 3. Chantalle: Deze trainer is voor het trainen van de mondspieren; je oefent hiermee in een bak met water, hoe verder de trainer onder water staat, hoe meer kracht je in de mondmotoriek moet stoppen.

3. Ranking: Zet de onderdelen van Methodisch Handelen in de juiste volgorde.

Onderzoek – Evaluatie  – Behandeling– Aanmelding– Behandelplan – Analyse – Anamnese –  Afronding

Antwoord:

 1. Aanmelding
 2. Anamnese
 3. Onderzoek
 4. Analyse
 5. Behandelplan
 6. Behandeling
 7. Evaluatie 
 8. Afronding

4. In 2021 waren de totale zorgkosten in Nederland 125 miljard euro. Hoeveel % hiervan ging naar logopedie?

A.) 0,022%
B.) 0,22%
C.) 1,22%
D.) 2,22%

Toelichting door Boudewijn (de man van de cijfers): Zorgkosten 125 miljard (CBS), logopedie totaal 275 miljoen (1e lijn 175 en schatting rest 100), betekent 0,22%

5. Welke van de onderstaande activiteiten leveren punten op voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Meerkeuzevraag, er zijn vier antwoorden juist dus alleen DIE combinatie klopt

A.) Middelbare scholier begeleiden
B.) Zorg gerelateerde managementcursus                   
C.) Visitatie/Audit                       
D.) Collegiale consultatie
E.) Beroepsprofilering op basisschool
F.) Meten van klantervaringen

Antwoord: B, C, D en F

6. Ranking: Hieronder zie je vier (oud)-bestuursvoorzitters van de NVLF. Zet ze in de juiste volgorde wat betreft zittingstermijn, van meest recent tot minst recent.

W. Hommels
Theo de Koning
Ton van Overbeek
Michel Dutrée

Antwoord:

 1. Michel Dutrée (2016 – …)
 2. Theo de Koning (2010 – 2015)
 3. Ton van Overbeek (2005 – 2009)
 4. W. Hommels (tot 2004)

7. Welke van de volgende criteria is geen criterium om zitting te nemen in de ledenraad. (1 antwoord mogelijk)

Een ledenafgevaardigde is een logopedist die:
A.) De doelstelling van de NVLF onderschrijft en actief uitdraagt
B.) Aanspreekbaar is voor de leden
C.) Goed is in het lezen van een jaarbegroting
D.) Beleidsmatig kan denken en handelen
E.) Besluitvaardig en communicatief vaardig is

Toelichting door Chantalle op vraag:
Je hoeft van tevoren niet te weten hoe je een begroting moet lezen. Je krijgt een ‘buddy’ aangewezen vanuit de ledenraad, zij/hij helpt hierbij. Dus dat is geen reden om geen lid te worden van de Ledenraad

Vervolgvragen aan Chantalle:
Waarom is het belangrijk om in de ledenraad te gaan?

Deelnemen geeft je de kans actief bij te dragen aan het werkveld en de vereniging. Vertellen over uitkomsten onderzoek Zomertoer. Deelname biedt ook persoonlijke voordelen; het geeft voldoening, het is leerzaam en vergroot je netwerk. De ledenraad vergadert vier keer per jaar en je ontvangt daarvoor een vergoeding en eventuele reiskosten.

De ledenraad zoekt nog nieuwe leden, wat moet je doen om raadslid te worden? We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste en betrokken ledenraadsleden die de vereniging en het vak een warm hart toedragen. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen naar Boudewijn. En je kunt altijd een keer toehoorder aansluiten bij een vergadering.

8. We keken naar een klein stukje van de pitch van één van de winnaars van de NVLF Bachelor innovatieprijs. Over welk project gaat deze pitch?

 1. Dik vloeibaar dat smaakt naar meer!
 2. Active Logo Floor.
 3. SpreekTour-app.
 4. Mouth Game.

9. oude communicatie-campagne van de NVLF met een actueel thema.Hoelang geleden werd deze gender-campagne gelanceerd?

1) Ongeveer 30 jaar
2) Ongeveer 10 jaar
3) Ongeveer 20 jaar
4) Ongeveer 5 jaar

10. Welke besluitvormingsorganen zijn onderdeel van de verenigingsstructuur van de NVLF?

A) SEB, Vakinhoud, Studentenraad, Ledenraad, Bestuur
B) SEB, ADAP, Bestuur, Ledenraad
C) Ledenraad en Bestuur
D) SEB, Vakinhoud en KP

Toelichting door Manon: Waarom zijn nu juist deze twee juist?
SEB en Vakinhoud zijn statutaire commissies dit zijn samen met de studentenraad adviesorganen. ADAP en KP zijn externe organisaties waar de NVLF intensief mee samenwerkt. KP beheert het register waarmee paramedici kunnen laten zien dat zij zich blijven ontwikkelen. ADAP beoordeeld accreditatieaanvragen van bijvoorbeeld kwaliteitskringen, webinars en cursussen.

11. Welke Nederlandse provincies hebben geen HBO-opleiding logopedie?

A.) Friesland, Zeeland
B.) Noord-Holland en Groningen
C.) Limburg en Zeeland
D.) Friesland en Groningen

12. Los de rebus op.

<<het antwoord staat onderaan deze pagina>>

13. FOTOVRAAG: Op welke van deze afbeeldingen zie je de Rothaformator

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Toelichting bij Rothaformator door Chantalle: Een machientje dat op het eerste gezicht doet denken aan een ouderwetse schuurmachine, dat je kunt gebruiken om de tongpunt R mee aan te leren? De Rhotaformator, in de jaren 60 ontworpen door logopedist Jacob Feitsma.

14. De NVLF is opgericht in 1927. Wie was niet aanwezig bij het tekenen van de oprichtingsakte?

A.) Branco van Dantzig
B.) Dr. L. Kaiser
C.) Dr. W.J. van der Hoven van Genderen
D.) Dr. H. Schreuder
E.) P. Linthorst
F.) Dr. G. van Gangelen

Toelichting door Boudewijn: W.J. van der Hoven-Van Genderen was niet aanwezig door ‘toevallige omstandigheden’.

Letterlijke beschrijving jaarverslag:
Bericht was binnengekomen van Dr. W.J. van den Hoven van Genderen, die door toevallige omstandigheden de oprichtingsvergadering niet kon bijwonen.

Achtergrondinformatie:

Branco van Dantzig – Eerste penningmeester bestuur  Zang- en spreekpedagoge, grondlegger Nederlands spraakonderwijs. Kreeg het predicaat ‘Moeder van de Nederlandse Logopedie’. (1870-1942)
Dr. Louise Kaiser – Pionier in de fonetiek, 1926 Eerste lector Fonetische wetenschappen UvA, leer opdracht experimentele fonetica (1891-1973)
Dr. Gert van Gangelen – KNO-arts (1873-1966)
Dr. Hindrik Schreuder – Eerste bestuursvoorzitter ‘Vereeniging voor Logopaedie en Phoniatrie, Emeritus-hoogleraar VU, docent Engelse taal en letterkunde (1894-1964) P. Linthorst – eerste secretaris bestuur

Afbeelding pagina eerste jaarverslag NVLF

Aanleiding van de oprichting was “De wensch om verandering te brengen in den bestaanden toestand van het spreekonderwijs in Nederland.”

“Op de oprichtingsvergadering 13 oktober 1927 betoogde de voorzitter de wenschelijkheid van samenwerking van keel-, neus-, en oorartsen, psychiaters, psychologen, beoefenaars der wetenschappelijke phonetiek en spraakleeraren.”

Antwoord Rebus: Stemgeluid