Lees verder

Richtlijn Dossiervorming

De richtlijn Dossiervorming is een leidraad voor logopedisten bij het methodisch logopedisch handelen en het vastleggen van gegevens die in het kader van dossiervorming relevant zijn.

De hoofddoelen van verslaglegging zijn: het ondersteunen van het eigen handelen van de logopedist (geheugensteun) en het ondersteunen van gegevensoverdracht aan anderen. Er zijn twee documenten beschikbaar:

  • NVLF richtlijn logopedische dossiervorming
  • Samenvattingskaart

Nieuws over de Richtlijn Dossiervorming:

16-02-2021: Eerste project EPD-Focusgroep afgerond
01-07-2019: Herziening richtlijn dossiervorming als volgende stap in lastenverlichting logopedist
25-06-2019: NVLF en softwareleveranciers werken samen aan lastenverlichting
07-05-2019: Schrappen in de richtlijn Logopedische dossiervorming
12-02-2019: Stand van zaken herziening Richtlijn Dossiervorming
23-10-2019: Herziening Richtlijn Logopedische Dossiervorming

Richtlijn Dossiervorming in een aantal EPD softwarepakketten

Om het project van de EPD-focusgroep te verduidelijken zijn bijgaande video’s gemaakt (zie hiernaast):

Introductie

James software

Incura

Intramed

 

Richtlijn Verslaggeving

De richtlijn Verslaggeving is een leidraad voor logopedisten voor de communicatie met de huisarts en de verwijzer. In de richtlijn staat beschreven welke informatie op welk moment in het logopedisch proces naar de huisarts of verwijzer gestuurd dient te worden. Ook zijn formats van brieven in de richtlijn uitgewerkt.

Nieuws over de Richtlijn Verslaggeving:

05-03-2019: NVLF werkt mee aan richtlijn informatieuitwisseling huisarts – paramedicus