Lees verder

Richtlijn Dossiervorming

De richtlijn Dossiervorming is een leidraad voor logopedisten bij het methodisch logopedisch handelen en het vastleggen van gegevens die in het kader van dossiervorming relevant zijn.

De hoofddoelen van verslaglegging zijn: het ondersteunen van het eigen handelen van de logopedist (geheugensteun) en het ondersteunen van gegevensoverdracht aan anderen. Er zijn twee documenten beschikbaar:

Richtlijn verslaggeving en richtlijn HASP

In 2010 is de huidige NVLF richtlijn verslaggeving gepubliceerd. In 2016 is in het kader van landelijke initiatief ‘het roer moet om’ het addendum NVLF richtlijn verslaggeving verschenen. Normaliter zou de richtlijn verslaggeving inmiddels zijn herzien, maar dit proces is niet ingezet omdat de domein overstijgende richtlijn HASP hiervoor in de plaats is gekomen. De implementatie van de richtlijn HASP-paramedicus blijkt echter een technisch complexe aangelegenheid. Zolang de richtlijn HASP niet volledig is geïmplementeerd in de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) mag de richtlijn verslaggeving door logopedisten worden gehanteerd.

De richtlijn Verslaggeving is een leidraad voor logopedisten voor de communicatie met de huisarts en de verwijzer. In de richtlijn staat beschreven welke informatie op welk moment in het logopedisch proces naar de huisarts of verwijzer gestuurd dient te worden. Ook zijn formats van brieven in de richtlijn uitgewerkt.

Richtlijn HASP- paramedicus

De richtlijn HASP-paramedicus is eind 2020 gepubliceerd en gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en paramedicus. Het doel: snelle, veilige en correcte informatie-uitwisseling die leidt tot betere onderlinge samenwerking en betere patiëntenzorg.

  • Richtlijn HASP-paramedicus

Richtlijn DTL

Lees hier alles over DTL