Lees verder

De NVLF geeft met het onderzoek leden inzicht in hoe vaak verschillende stoornissen voorkomen. Ook voor aanbieders van zorg is het onderzoek van belang. Zij weten nu beter wat er op hen afkomt en kunnen zo een betere planning maken voor benodigde therapieën, revalidatie, middelen en voorzieningen. Daarnaast is het zo dat de NVLF als gevolg van bezuinigingen, steeds vaker inzicht moet geven in cijfers over logopedische stoornissen. Het onderzoek voorziet daarin.