Lees verder

Voor de verschillende prestatiebeschrijvingen logopedie die de NZa  jaarlijks in de beleidsregel logopedie vaststelt, is een landelijke code. Door middel van de landelijke prestatiecodes van Vektis kun je de prestatie declareren bij de zorgverzekeraar. Of een declaratie voor een vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van overeenkomst met de zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden van uw patiënt. Het kan zijn dat een zorgverzekeraar een behandeling die voorkomt op de beleidsregel logopedie toch niet vergoeden.