Lees verder

Lidmaatschap NVLF

Als je lid bent van de NVLF, profiteer je als logopedist in dienst van een vrije vestiging van veel voordelen. Zoals gratis inschrijving in NVLF-registers, gratis deelname aan een kwaliteitskring, korting op verzekeringen. Ook kan je als lid gebruikmaken van allerlei (voorbeeld)documenten die in jouw werk nodig hebt. Je vindt deze onderaan de pagina.

Checklist arbeidsvoorwaarden

Misschien ben je nog op zoek naar een baan in een logopediepraktijk. Hoe voer je dan straks het arbeidsvoorwaardengesprek? Wat moet je beslist niet vergeten? De NVLF heeft een handige checklist voor jou opgesteld. Deze kan je ook gebruiken voor het beoordelen van jouw arbeidscontract.
Bekijk de checklist

Arbeidsovereenkomst

Na het arbeidsvoorwaardengesprek worden de afspraken vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en een personeelsregeling. Er zijn verschillende contractvormen. 
Lees meer en bekijk de formats van de arbeidsovereenkomsten

Samenwerken met andere discipline

Wanneer je als logopedist in loondienst wil werken bij een zorgverlener van een andere discipline zoals een fysiotherapeut, dan is dat contractueel mogelijk. Elke vrijgevestigde zorgverlener kan bij een zorgverzekeraar een contract afsluiten voor een zorgverlener van een andere disciplines. Hetzelfde geldt voor zorgondernemers die niet praktiserend zijn.

Houd wel rekening met het volgende:

1. In de arbeidsovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd.
2. Krachtens de Wet BIG oefent de logopedist zelfstandig zijn/haar beroep uit.
3. De logopedist handelt volgens de beroepscode en beroepsprofiel voor logopedisten.
4. De praktijkruimte waarin de logopedist zijn/haar patiënten behandelt voldoet aan de richtlijn behandelruimte logopedie eerstelijn.
5. De logopedist of praktijkhouder stuurt aan de behandelend arts een brief waarin o.a. staat vermeld:
a. de naam van de logopedist;
b. de datum van inwerking treden van het samenwerkingsverband (vanaf <datum> begint dhr/mw <naam> haar werkzaamheden als logopedist in samenwerking met <naam>)
6. De logopedist bevestigt aan de buitenmuur van de praktijk het wettelijk beschermde embleem zichtbaar.

Zorgverlof

In de Wet Arbeid en Zorg zijn alle verlofregelingen voor werknemers ondergebracht.
Lees meer over de diverse soorten zorgverlof