Lees verder

U denkt erover na om uw praktijk over te dragen? Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Heb ik wel voldoende financiële middelen opgebouwd om te kunnen stoppen en wat is het juiste moment om te stoppen? Onderstaand hebben we de belangrijkste zaken bij de voorbereiding van uw praktijkoverdracht in 10 stappen voor u op een rij gezet.

Tijdig starten met stoppen

Stap 1 Bepalen datum
Wanneer kan en wil ik stoppen? Begin liefst al enkele jaren voordat u stopt na te denken over de datum waarop u de praktijk wilt overdragen. Wilt u bij voorkeur geleidelijk stoppen of wilt u de praktijk in één keer overdragen?

Stap 2 Inventariseer uw eigen financiële plaatje
Of u op de gewenste datum ook kunt stoppen hangt o.a. af van de financiële middelen die u heeft opgebouwd voor uw pensioen. Naast de opbouw van inkomen en vermogen is het belangrijk om te kijken of er nog financiële verplichtingen zijn als u met de praktijk stopt. Loopt uw hypotheek nog, zijn er nog studerende kinderen? Inventariseer wat u nodig heeft en wanneer. Het is verstandig om zo jong mogelijk te starten met het opbouwen van voorzieningen voor uw pensioen. Maak samen met uw adviseur een plan voor úw situatie.

Stap 3. Starten met stoppen
Neem uw eigen praktijk en de omgeving van uw praktijk onder de loep. Hoe ontwikkelt zich de zorgvraag in uw regio? Zijn meerdere collega’s van plan te stoppen? Werkt u in een maatschap kijk dan in de maatschapsovereenkomst naar de afspraken met uw maten over praktijkbeëindiging. Check ook andere overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst van uw praktijk.

Stap 4. Opstellen van een memorandum
Een memorandum is een schriftelijke presentatie van uw praktijk en beschrijft de kenmerken van uw praktijk zoals de omvang van de praktijk, de ligging, patiëntenpopulatie, huisvesting etc. Het memorandum geeft een goed beeld van uw praktijk voor uw opvolger en kan dienen als basis voor een advertentie.

Stap 5. Bepalen waarde
Heeft u uw praktijkpand gekocht, dan zal een taxatie inzicht geven in de waarde. Dat geldt ook voor eventuele medische apparatuur. De praktijkorganisatie vertegenwoordigt ook een waarde, veelal goodwill genaamd. Dé waarde van een praktijk bestaat niet, maar de meest gebruikelijke manier om de waarde te bepalen is het bepalen van de economische meerwaarde. De economische meerwaarde is het vermogen van een praktijk om in de toekomst extra winst te maken. Aan de hand van de jaarcijfers van de praktijk, bij voorkeur over meerdere jaren, worden de jaarcijfers genormaliseerd (d.w.z. gekeken of deze realistisch zijn voor de overnemer) en wordt er een kapitalisatiefactor (factoren die de bestendigheid van de toekomstige winst beïnvloeden) bepaald. De economische meerwaarde is dan de genormaliseerde overwinst vermenigvuldigd met deze factor. Uiteraard spelen vraag en aanbod ook een rol bij het uiteindelijke onderhandelingsresultaat.

Stap 6. Zoeken van een opvolger
Wellicht kent u al iemand die de praktijk wil overnemen, anders kent wellicht uw adviseur iemand. Een advertentie in een vakblad of op een website kan ook helpen bij het zoeken naar een opvolger. Als u in een maatschap werkt kijk dan weer naar de afspraken hierover in de maatschapsovereenkomst.

Stap 7. Onderhandelen
Bepaal welke zaken u zelf wilt regelen en waarvoor u uw adviseur wilt inzetten.

Stap 8. Overdragen
Leg de afspraken met uw opvolger vast in een overeenkomst van praktijkoverdracht. In een dergelijke overeenkomst regelt u o.a. de overnamesom en de betaaldatum, de overgang van risico en vrijwaring van aansprakelijkheden en of er een concurrentie of relatiebeding van toepassing is.

Ook andere overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomsten met medewerkers, het eventuele huurcontract en afspraken met zorgverzekeraars worden in deze fase overgedragen of opnieuw geregeld.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke verzekeringen beëindigd kunnen worden of overgaan op de opvolger.

Stap 9. Informeren relaties
Vergeet niet om tijdig uw patiënten, verwijzers, collega’s en organisaties zoals NVLF te informeren over de beëindiging / overdracht van uw praktijk.

Stap 10. Invullen tijd na beëindiging van uw praktijk
Denk ook na over de invulling van uw tijd na beëindiging van uw praktijk. Gaat u nog een tijdje waarnemen? Is het onderwijs iets voor u? Gaat u zich inzetten voor een maatschappelijk doel? Vergeet niet om uw eventuele partner hier ook bij te betrekken.