Lees verder

Een position statement wordt uitgebracht door de NVLF voor de profilering van de logopedie. Met een position statement wordt u geïnformeerd over de officiële standpunten van de NVLF ten aanzien van het desbetreffende onderwerp. Eventueel worden aanbevelingen met betrekking tot het onderwerp van het position statement beschreven.

A position statement is released by the NVLF to profile speech therapy. It informs you about the official viewpoints of the NVLF regarding a specific topic. Recommendations related to the topic of the position statement may also be included.

Dag van de Logopedie 2023 – European Day of Speech and Language Therapy 2023

Meer Position statements

Dutch Position Statement over luisterproblemen (FENAC)

standpunt PPN t.a.v. ParkinsonNet
Position Statement Vroegsignalering Spraak- en Taalproblematiek
Position paper cluster 2
Literatuurstudie logopedie in het cluster 2 onderwijs
Position paper cluster 3
Literatuurscan logopedie in het cluster 3 onderwijs
Position paper cluster 4
Literatuurstudie logopedie in het cluster 4 onderwijs
Position paper onderwijs en speciaal onderwijs
Samenvatting position statement logopedie in het speciaal onderwijs