Lees verder

Het werven van een nieuwe medewerker

Als u een nieuwe medewerker gaat werven, raden wij u aan vooraf een functiepro­fiel op te stellen. U beschrijft daarin de functie-inhoud en functievereisten, denk bijvoorbeeld aan inschrijving in een van de NVLF-registers. Bepaal ook voor hoeveel uur u de toekomstige werknemer nodig heeft en de duur dienstverband. Daarmee vergroot u de kans dat tussen de sollicitanten de juiste kandidaat zit.

Rechten en plichten sollicitant

De sollicitant heeft een aantal rechten, waaronder informatie over de functie en de sollicitatieprocedure, vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens en een eerlijke kans op een aanstelling. De sollicitant heeft ook plichten, zoals het eerlijk en volledige verstrekken van alle relevante gegevens en vertrouwelijk omgaan met de informatie die tijdens het sollicitatiegesprek wordt gedeeld.

Arbeidsvoorwaarden

Onderdeel van de sollicitatieprocedure is het arbeidsvoorwaardengesprek. In een arbeidsvoorwaardengesprek maakt u met uw nieuwe werknemer afspraken over bijvoorbeeld het aantal uur en het salaris.
Bekijk wat u nog meer bespreekt

Salaris

U kunt het salaris op verschillende manieren berekenen: een vast maandsalaris of een salaris op uurbasis.
Lees hoe u het salaris vaststelt met bijbehorende toelichting

Arbeidsovereenkomst

Na het arbeidsvoorwaardengesprek legt u de afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. U kunt dit aanvullen met een personeelsregeling.
Bekijk de verschillende contractvormen en arbeidsovereenkomsten

Werkkostenregeling

Door de werkkostenregeling kunt u een percentage van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van de NVLF-contributie, cursussen, bijscholing en vervoer.
Lees meer over de werkkostenregeling
Bekijk ook de veelgestelde vragen

Nieuwe medewerker aanmelden

Als werkgever moet u uw nieuwe medewerker aanmelden bij onder andere de belastingdienst en de zorgverzekeraars.
Lees hoe u dit doet

Loonadministratie

Heeft u één of meer werknemers in dienst, dan moet u een loonadministratie bijhouden. Wij adviseren u hiervoor een boekhouder of een adviesbureau in de arm te nemen. Zij verzorgen niet alleen uw loonadministratie, maar adviseren en ondersteunen u ook bij uw rol als werkgever.
Lees wat loonadministratie voor u betekent

Verzekeringen

Wij adviseren u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een WEGAM-verzekering af te sluiten.
Lees wat deze verzekeringen inhouden

Dossiers bijhouden

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van uw werknemers vast te leggen in een personeelsdossier.
Bekijk wat u allemaal moet vastleggen

Arbeidsomstandigheden

U bent verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een goed arbobeleid te voeren. Ook bent u verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst.
Lees wat goed arbobeleid inhoudt

Bedrijfshulpverlening en preventiemedewerker

In uw praktijk moet u een bedrijfshulpverlener (bhv’er) benoemen. Een bhv’er kan eerste hulp verlenen bij calamiteiten. Ook moet u een preventiemedewerker aanstellen.
Lees wat dit inhoudt

Ziekte van een medewerker

Wanneer een medewerker ziek wordt, krijgt u te maken met wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Bekijk de wetten en regels bij ziekte

Zorgverlof

Uw medewerker kan in bepaalde gevallen recht hebben op zorgverlof, bijvoorbeeld bij ziekte van een gezinslid. In de Wet arbeid en zorg zijn alle verlofregelingen ondergebracht.
Bekijk de verlofregelingen

Studiekosten

Bij het volgen van een opleidig advsieren wij afspraken te maken over de vergoeding van de tijd en de kosten van de opleiding. Het is gebruikelijk om dan ook afspraken te maken over het al dan niet terug betalen van (een deel van) de kosten als de medewerker besluit om ontslag te nemen. Hiervoor hebben wij een voorbeeldregeling opgesteld.

Persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers

Om uw medewerkers te helpen zich als professional te blijven ontwikkelen, kunt u met hen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opstellen.
Bekijk een voorbeeld van een POP