Lees verder

Het Kabinet heeft tijdens de coronacrisis verschillende regelingen in het leven geroepen om ontstane financiële problemen te ondersteunen. Vanmorgen kondigde minister Koolmees een economisch noodpakket aan met maatregelingen voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Het kabinet wil het hiermee mogelijk maken dat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode.

Hieronder een overzicht van de regelingen die er nu zijn. We blijven jullie op de hoogte houden van de relevante informatie.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanmorgen zijn de voorwaarden voor deze noodmaatregel bekend gemaakt.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Meer informatie vind je in dit overzicht en hier.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Maandag lieten we al weten dat zorgaanbieders via de zorgverzekeraars worden gecompenseerd bij financiële problemen. Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Omdat de zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen van de zorgverzekeraars, vallen zij zoals het er nu uitziet niet onder de regeling ‘Tegemoetkoming Covid-19’ (dit is de regeling van de overheid voor een specifieke groep ondernemers. Ondernemers die onder deze regeling vallen komen in aanmerking voor eenmalige tegemoetkoming van € 4.000).

Lees de brief van ZN hier.