Lees verder

Literatuurstudies

De NVLF heeft over een aantal onderwerpen literatuurstudies uitgevoerd. Deze literatuurstudies zijn sinds de uitgave in 2010 t/m 2012 niet meer herzien. Het kan voorkomen dat de inhoud niet geheel aansluit bij de laatste stand van zaken.

Format kwaliteitsjaarverslag

Het kwaliteitsjaarverslag is één van de instrumenten die de interne en externe transparantie van het kwaliteitsbeleid kan vergroten. Met dit format biedt de NVLF een voorbeeld van een kwaliteitsjaarverslag voor een instelling of praktijk.

Productbeschrijvingen

Een productbeschrijving beschrijft – op hoofdlijnen – het standaardzorgaanbod bij een specifieke logopedische stoornis. De NVLF heeft een format beschikbaar voor logopedisten die een productbeschrijving willen maken voor een specifieke doelgroep.