Lees verder

Als je zelf een logopediepraktijk gaat starten of overnemen, moet je veel zaken regelen. Want je behandelt niet alleen cliënten, maar je runt ook een bedrijf.

Je kunt een praktijk starten door:

 • Een nieuwe praktijk op te zetten;
 • Een bestaande praktijk over te nemen;
 • Een samenwerkingsverband aan te gaan met een reeds gevestigde collega.

Voor je start is het belangrijk om je eerst een goed beeld te vormen van de praktijk. Hiervoor moeten verschillende zaken geregeld worden. Zorg dat je je goed voorbereidt.

 • Onderzoek de mogelijkheden voor een nieuwe vestiging en maak een (ondernemers)plan;
 • Hoe ga je behandelingen declareren bij cliënten: via een overeenkomst met de zorgverzekeraar of stuur je de rekening naar de cliënt?;
 • Waar en hoe meld je de praktijk aan bij bijvoorbeeld de KvK, Belastingdienst, zorgverzekeraar;
 • Welke risico’s loop je en hoe kun je die eventueel afdekken: verdiep je in verzekeringen;
 • Aan welke wettelijke eisen moet je voldoen als vrijgevestigde logopedist.

Locatie

In beginsel kan een praktijk overal worden gevestigd.

Informeer wel vooraf bij de gemeente of vestiging op het door je gewenste adres mogelijk is, of er voorwaarden aan verbonden zijn en of een vergunning aangevraagd moet worden. Dit geldt ook als je je praktijkruimte in je woonhuis wil vestigen.

Op grond van de Mededingingswet mogen beroepsgroepen geen besluiten nemen of afspraken maken die een beroepsbeoefenaar beperken in zijn vrijheid tot het bepalen van een vestigingsplaats.

Onderzoek naar de vraag naar logopedie

Het is zinvol te onderzoeken of de vestiging van een praktijk economisch haalbaar is. Doe daarom een gedegen onderzoek naar de vraag naar logopedie en het bestaande (of toekomstige) aanbod aan de logopedische zorg die je wil leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de volgende vragen:

 • Hoeveel logopedisten zijn er in de omgeving? Kijk daarbij niet alleen naar de eerstelijnspraktijken, maar ook naar de ontwikkelingen in de tweede en derde lijn.
 • Zijn er logopedisten in instellingen werkzaam?
 • Opereren die logopedisten ook in de eerstelijn of is er juist vraag vanuit de tweede lijn?
 • Is er vraag naar logopedie vanuit het onderwijs of de gemeente?
 • Is er sprake van wachtlijsten bij de al bestaande praktijken?
 • Geven collega’s aan dat er behoefte is aan een nieuwe praktijk?
 • Kun je een overeenkomst krijgen bij de zorgverzekeraar?

Een hulpmiddel bij het bepalen van de vraag naar logopedie is de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) van NIVEL. Hiermee kun je een toekomstraming maken voor de zorgvraag in de eerstelijn.

Met de monitor is de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg en andere eerstelijns zorg. Daarnaast is met de zorgvraagmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen zoals chronische ziektes en psychosociale problemen te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van de gemeente, wijk of buurt. Per buurt, wijk of gemeente worden de demografische gegevens en de zorgvraag kwantitatief in beeld gebracht. Ook wordt voor verschillende groepen cliënten een aantal kwalitatieve aandachtspunten aangegeven. De gegevens over de bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling van buurt en wijk zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek. De applicatie is te raadplegen via www.nivel.nl/vaam.

Solo of samen?

In veel gevallen start een logopedist een solopraktijk of gaat hij/zij werken in een groepspraktijk. Daarnaast bestaan in het land steeds meer gezondheidscentra. In een gezondheidscentrum en/of GOED (Gezondheidscentrum Onder Een Dak) werken huisartsen met andere zorgverleners samen. De samenwerking vindt plaats vanuit een gemeenschappelijke doelstelling binnen één organisatie en in een gemeenschappelijk gebouw. In de organisatie zijn in ieder geval aanwezig: huisartsgeneeskunde, thuiszorg en maatschappelijk werk en in veel gevallen fysiotherapie en een apotheek. Daarnaast kunnen ook verloskunde en logopedie aanwezig zijn.

Er is veel politiek draagvlak voor multidisciplinair samenwerken en in gemeenten wordt de vorming van gezondheidscentra gestimuleerd. In de meeste nieuwe wijken is standaard plaats voor een gezondheidscentrum. Ook zorgverleners zelf zien de meerwaarde van samenwerking tussen de verschillende (para)medische disciplines. Het is belangrijk om, voor je start, te bekijken wat (mogelijk toekomstige) ontwikkelingen zijn in jouw omgeving.

Ondernemingsplan

Wanneer je als logopedist een eigen praktijk wil starten, is het verstandig om een ondernemingsplan te schrijven. In het bedrijfsleven is dat heel gebruikelijk omdat bijvoorbeeld banken, gemeenten of andere instellingen daarnaar vragen. Wat zijn de plannen, hoe ga je dit aanpakken, welke investeringen zijn nodig en hoe worden die gefinancierd? Het ondernemingsplan kan worden gebruikt om een financiering van de grond te krijgen of een contract met een zorgverzekeraar of instelling te krijgen.

In het plan beschrijf je hoe je wil dat de praktijk eruit zal gaan zien, met wie je denkt te gaan samenwerken, noem maar op. Ook de investering (in euro’s) hoort in een dergelijk plan. Zijn er kosten voor een eventuele verbouwing, welke kosten zijn er voor de inrichting van de praktijk en de aanschaf van materialen. Houd rekening met de inrichtingseisen voor een eerstelijns praktijk. Je beschrijft ook welke doelstellingen je wilt gaan realiseren etc.

Naast inkomsten uit de contracten met de zorgverzekeraars, hebben veel logopedisten ook inkomsten uit werkzaamheden die zij verrichten voor bijvoorbeeld gemeenten, instellingen, scholen etc.

Ook hier geldt dat het van belang is dat er goede afspraken worden gemaakt over de te leveren diensten, betalingen en andere voorwaarden waaronder de logopedist werkt. Zet alle afspraken op papier. Informatie over een ondernemingsplan is ook te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel.