Lees verder

Voor het project ‘Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’, waarin de NVLF participeert, zijn we op zoek naar logopedisten die werkzaam zijn in de eerste lijn met mensen met hersenletsel en mee zouden willen werken aan een (e-)Delphi panel.

In dit panel worden de resultaten uit eerder afgenomen interviews en een literatuurstudie gescoord in drie rondes. De eerste twee bijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden, de derde ronde zal bestaan uit een live bijeenkomst.

De data die gepland staan voor het Delphi panel zijn:

  1. Ronde 1: online Delphi panel, 2 mei – 13 mei
  2. Ronde 2: online Delphi panel, 23 mei – 3 juni
  3. Ronde 3: live laatste Delphi ronde, donderdag 23 juni 16.00-18.00 te Utrecht.

De tijdsinvestering voor de eerste ronde bedraagt ongeveer 30-45 minuten en voor de tweede ronde 15-30 minuten. Voor de derde ronde is maximaal 2 uur uitgetrokken. Voor de eventueel te maken reiskosten, kan een vergoeding worden aangeboden.

Interesse?
Mocht je graag meer informatie ontvangen dan kun je contact opnemen met: Gerbrich Douma, onderzoeker, via g.douma@kennisnetwerkcva.nl of Lucas Koester, projectmedewerker, via l.koester@kennisnetwerkcva.nl.

Direct aanmelden?
Dat kan vóór 15 april, bij Valerie van Dongen, beleidsadviseur bij de NVLF, via v.vandongen@nvlf.nl.


Interprofessionele samenwerking

De ontwikkeling van de Handreiking Eerstelijns herstelzorg hersenletsel sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.