Lees verder

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) gaat in het eerste kwartaal open. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt. TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen.

Zelf uw energie-intensiteit inschatten
De definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit zijn bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh.


Met deze prijzen wordt  de energie-intensiteit van de onderneming/praktijk berekend. Je komt voor TEK in aanmerking als uw energiekosten meer dan 7% van uw omzet bedragen (intensiteitseis). Op deze website vind je de rekenformule die hiervoor gebruikt wordt en een paar rekenvoorbeelden. Hiermee kun inschatten of je aan de energie-intensiteitseis voldoet.


Vragen en Energieloket
Heb je een vraag? Ga hiervoor naar de livechat op www.rvo.nl/tek (klik op de oranje chatballon onder in beeld). Als je liever belt, kan dat naar ons speciale TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60.

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten? Via het KVK Energieloket krijg je persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf. Andere informatie over nieuwe en bestaande maatregelen om de energierekening deels te compenseren vind je op onze website.