Lees verder

De NVLF krijgt veel vragen van leden over het ondertekenen van de contracten met de zorgverzekeraars. Helaas laten de mededingingsregels niet toe dat we hierover een advies geven. De NVLF staat dan ook neutraal tegenover de keuze van contractvrij werken of werken met een overeenkomst. Je dient zelf de afweging te maken of je de contracten tekent.

Afhankelijk van uw keuze kunnen zich de volgende situaties voordoen:
Als je je kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde contract zijn vastgelegd, dan kun je het contract accepteren. Met het ondertekenen ervan worden deze afspraken geformaliseerd.
 
Als je je niet kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde standaardcontract zijn vastgelegd, zijn er twee opties:

  1. Je besluit het aangeboden contract niet te tekenen. Het contract is dan niet op jouw praktijk van toepassing. De consequenties van het niet-tekenen van het contract verschillen per zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een gereduceerd tarief. Laat je hierover goed informeren, zodat je ook jouw patiënten goed kunt informeren.
  2. Je besluit het contract nog niet te tekenen en maak jouw bezwaren kenbaar aan de zorgverzekeraar. Wellicht is de zorgverzekeraar bereid aan jouw bezwaren tegemoet te komen, zodat alsnog overeenstemming kan worden bereikt over een aangepast contract. Een zorgverzekeraar is echter niet verplicht om individueel met je te onderhandelen.

Zinz Juridisch Advies

Samen met de NVLF beoordelen de ZinZ-juristen de overeenkomsten die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden vanuit juridisch perspectief.

Zinz-beoordeling / Status overeenkomsten 2024

Zilveren Kruis
Status overeenkomst: nog niet aangeboden
Beoordeling jurist:

Uiterste tekentermijn: 

Salland
Status overeenkomst: nog niet aangeboden
Beoordeling jurist:

Uiterste tekentermijn: 

ASR
Status overeenkomst: nog niet aangeboden

Beoordeling jurist:

Uiterste tekentermijn: 

ONVZ

Status overeenkomst: nog niet aangeboden

Beoordeling jurist:

Uiterste tekentermijn:

Menzis
– Profiel ToP

Status overeenkomst: nog niet aangeboden

Beoordeling jurist:

Uiterste tekentermijn:

– Profiel Basis

Status overeenkomst: geldig tot eind 2024

Klik hier voor de beoordeling van de jurist 

Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

VGZ
Status overeenkomst: Geldig tot en 2024
Klik hier voor de beoordeling van de jurist

Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

CZ
Status overeenkomst: Geldig tot 31-12-2024
Klik hier voor de beoordeling van onze jurist.
Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

Caresq
Status overeenkomst: Geldig tot eind 2024

Klik hier voor de beoordeling van de jurist

Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

ZORG en ZEKERHEID
Status overeenkomst: Geldig tot eind 2024.
Klik hier voor de beoordeling van de jurist

Uiterste tekentermijn: n.v.t overeenkomst loopt door.

DSW

Status overeenkomst: Geldig tot eind 2025

Klik hier voor de beoordeling van de jurist

Uiterste tekentermijn: n.v.t. overeenkomst loopt door.

Klachten over contracteren

Als u het ook na overleg met de zorgverzekeraar niet eens bent over de overeenkomst, kunt u bezwaar aantekenen. Heeft een bezwaarschrift zin? Velen denken van niet, omdat er naar hun idee niets mee wordt gedaan. Het is net als met aangifte bij de politie: het is toch goed om een signaal af te geven.

Als de zorgverzekeraar geen oplossing biedt voor het bezwaar, kunt u bij de NZa en de Geschilleninstantie Zorgcontractering melding maken van een geschil. De NZa beoordeelt niet de inhoud van het contract, maar kijkt alleen of het proces goed is verlopen. Als u bezwaar wilt maken, kan dat via info@nza.nl. De NVLF ontvangt graag een afschrift van de klacht.

Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars problemen ondervinden bij het sluiten (precontractueel) of naleven (contractueel) van hun zorgcontract en er onderling niet uit komen, kan de Geschilleninstantie Zorgverzekeringen uitkomst bieden. Zij kan een eventuele impasse in het contracteerproces doorbreken. De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Verder informatie vind je hieronder in de blauwe blokken.

Ook dit jaar ondersteunt de NVLF praktijkhouders met een extra nieuwsbrief tijdens de contracteringsperiode. In deze nieuwsbrief bundelen we alle informatie over de contractering voor 2023: van praktische tips tot juridische informatie.