Lees verder

LEEF! Opdam
Marjan Rep: Op mijn werkplek (LEEF! Obdam) werk ik samen als logopedist met fysiotherapie, oefentherapie, diëtist en psycholoog. Lees meer.

__________________________________________________________________________________

Het Oncocare Centrum

 • Het OncoCare Centrum is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, dietisten, ergotherapeuten, oncologie verpleegkundigen en de logopedist die aan oncologiepatienten in de eerstelijn zorg geven. Een psycholoog wordt geconsulteerd wanneer deze hulp nodig is.
 • De tweede maandag van de maand vindt de interdisciplinaire digitale bijeenkomst plaats. Casuistiek en organisatorische zaken komen aan de orde.
 • Er is een groepsaccount bij SILO, de medische app. Kort overleg is zo goed mogelijk.

 ‘Ik heb mij aangesloten bij het OncoCare Centrum omdat ik vaker had meegemaakt dat  voor patienten na een laryngectomie en na ontslag uit het AVL  niet snel goede eerstelijnszorg gevonden werd. Het leek wel een ‘zwervende groep’, wat ik tamelijk schokkend vond. Met steun van de logopedische afdeling van het AVL ben ik met de behandelingen gestart. Na deze ervaring vond ik het belangrijk om zichtbaar te zijn als eerstelijnszorg voor oncologiepatienten. Én de samenwerking met andere disciplines vind ik belangrijk. Toen Marjorie op te Velde mij benaderde met de vraag of ik mee wilde doen met de nieuwe afdeling in Haarlem, hoefde ik niet lang na te denken. Het voordeel is voor mij al gebleken in de relatief korte tijd dat we als afdeling Haarlem bestaan, uitwisseling en ondersteuning.’

 • Regio/plaats: Santpoort- Noord
 • Naam contactpersoon: Michelle Overdorp
 • E-mail: info@michelleoverdorp.nl
 • Telefoonnummer: 06 516 677 64 of 023 538 56 75

__________________________________________________________________________________

Elaa (eerstelijn Amsterdam Almere) (dit is een ROS-netwerk)

‘Met de inwoner als uitgangspunt zetten wij in op samenwerking tussen het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie. We enthousiasmeren en begeleiden mensen en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Samen met professionals, organisaties en netwerken dragen wij bij aan passende zorg en een gezondere buurt, wijk en stad. We streven hierbij naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het creëren van kansengelijkheid. En we letten extra op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.’

 • Contactpersoon: Jennifer Koenen
 • Praktijk: Logopediepraktijk Osdorp
 • Email: jennifer@logopedieosdorp.nl
 • Telefoon: 020 6104398

__________________________________________________________________________________

Neuronetwerk Midden-Kennemerland

Werkt samen met: Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten en Oefentherapeuten

‘Het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde eerstelijns zorgverleners binnen het verzorgingsgebied van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Binnen het netwerk werken zij samen rondom chronisch neurologische aandoeningen. Er bestaat tevens een nauwe samenwerking met Viva Zorggroep, Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis.’

 • Contactpersoon: Martine Meilink
 • Praktijk: Logopedie Beverwijk
 • Email: info@logopediebeverwijk.nl
 • Telefoon: 0251212874
 • Regio: Beverwijk

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview Martine Meilink tijdens de Zomertoer 2021 over haar regionale samenwerking in Noord-Holland

Meer samenwerkingen in de regio

Klik op de afbeelding voor het overzicht

NaamBeschrijving
AmsterdamUMC, locatie AMC en soms VU, AmsterdamPatienten overleg met specialisten MDL AmsterdamUMC en kinderartsen-maagdarmlever AmsterdamUMC 
Logopedie Westrand, Amsterdam Nieuw West (1063 LM) inhoudelijk overleg over casussen met preventief logopedisten van GGD’s, jeugdartsen / Ouder Kind Adviseurs van GGD, kinderfysiotherapeut A. Lengkeek, instellingen zoals MOC ’t Kabouterhuis, afstemming met 1e lijns logopedisten van andere praktijken, Logopedie Osdorp/Nieuw West, Logopedie Oost, Kinderlogopedie, Audiologische Centra NSDSK/Kentalis/VU. Op Kabouterhuis hebben we werkafspraken gemaakt over de samenwerking met het behandelteam en over de manier waarop we informatie uitwisselen. 
Amstelring 2130Parkinsonverpleegkundige, monodisciplinaire, multidisciplinair met andere disciplines in 1e lijn
Als trainer, logopedist, akoepedist en AB er bij 2015 KN Prof v Gilseschool en AD Auris cluster 2 onderwijs, Haarlem, logopedistOver en weer informeren, laagdrempelig consulteren, verdeling taken, enz
LogoComm bv Enkhuizen, 1602LH (correspondentieadres), praktijkadressen in Hoorn 1623 MALogopediepraktijk LogoComm bv binnen het  VSO (De Stormvogel) bestuur Trigoon
Teamrevalidatie 2102 CA/Spaarne Gasthuis 2134 TMParkinsonNetwerk, neuronetwerken
Kroon Logopedie gemeente Hollands Kroon disciplines binnen gezondheidscentrum Anna Paulowna
Logopediepraktijk Reigersbos Amsterdam Zuidoost 1106 Samen optrekken in verbeteren van zorg/betaalde zorg, vertegenwoording naar andere disciplines en betrokkenen etc. 
!824 CVA keten Alkmaar – Den Helder
Logopediepraktijk bos en Lommer, 1055 VS Amsterdam Samenwerking rond corona zorg met fysiotherapeuten, ergo, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog
SpreekTaal logopedisten Hilversum  1223DT-1215KG- 1211LV en Bussum 1412GP en BLaricum  1261 XS ParkinsonNet het gebruikelijk mon en multi disc overleg, het Gooi Daarnaast samen optrekken/naar elkaar verwijzen en elkaar op de hoogte houden;
Logopediepraktijk Nieuwegein-Zuid monodisciplinaire samenwerking: www.logopedienieuwegein.nl
Gezondheidscentrum Broekpolder 1967 KD Gezondheidscentrum waarin structurele MDO’s zijn en samenwerkingsverband genaamd Gezond Jong waarin logo, fysio, ergo, psycholoog, dietist, dyslexiebehandelaar zitting hebben
Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar 1815 Wij zijn, als revalidatieafdeling van het ziekenhuis, lid van het CVA-netwerk Alkmaar e.o.
praktijk voor logopedie blauw/willemse, 1701CR Heerhugowaard Een keer per jaar een monodisciplinair overleg, een keer per jaar multidisciplinair overleg, een keer per jaar refereeravond en een keer per jaar symposium, de opzet van het netwerk is meer samenwerking verkrijgen tussen de verschillende disciplines en kennisverbetering
Dijklander ziekenhuis Hoorn 1624 Een specialist ouderengeneeskunde van Omring sluit wekelijks aan bij het MDO van de afdeling neurologie. Klinisch opgenomen patienten worden besproken en gezamenlijk wordt bepaald welke vervolgplek geadviseerd wordt
Amsterdam  Ziekenhuis groep Santeon; niet. Gestructureerd overleg maar wel  ad hoc bij voorkomende organisatorische en vakinhoudelijke zaken
Logopediepraktijk Wegwijs 1616PD Samenwerking met ergotherapie en fysiotherapie in hetzelfde gebouw. Regelmatig overleg over cliënten.
ISTO Purmerend  GGD, viertal, VMO, scholen regio, ziekenhuis, Boot, vto 
Noordwest Ziekenhuisgroep, Den Helder 1782 deelname MDO, werkoverleg en VIT
Logopedie Wherestate Purmerend en Wormer, 1448 NH  en 1531 WR Regelmatig overleg met leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders en 2x per jaar een inhoudelijk overleg met alle (para) medici in Wormer
1973 VW Logopediepraktijk Zee- en Duinwijk Van www.lef-kids.nl = netwerk kinder- logopedie ergotherapie fysiotherapie in Haarlem e.o.; prematurenpoli samen met JGZ kennemerland en Spaarne Gasthuis; Overleg met basisonderwijs en SO cluster-4; 
Dijklanderziekenhuis, gemeente Hoorn en Purmerend wekelijks MDO revalidatie; 1 uur met revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog en logopedist.
Amsterdam 1063 NAL (actief in een werkgroep) en NVPL (actief als bestuurslid en actief in de werkgroep) Samenwerking met Hanen praktijken in Amsterdam