Lees verder

Het Oncocare Centrum

 • Het OncoCare Centrum is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, dietisten, ergotherapeuten, oncologie verpleegkundigen en de logopedist die aan oncologiepatienten in de eerstelijn zorg geven. Een psycholoog wordt geconsulteerd wanneer deze hulp nodig is.
 • De tweede maandag van de maand vindt de interdisciplinaire digitale bijeenkomst plaats. Casuistiek en organisatorische zaken komen aan de orde.
 • Er is een groepsaccount bij SILO, de medische app. Kort overleg is zo goed mogelijk.

 ‘Ik heb mij aangesloten bij het OncoCare Centrum omdat ik vaker had meegemaakt dat  voor patienten na een laryngectomie en na ontslag uit het AVL  niet snel goede eerstelijnszorg gevonden werd. Het leek wel een ‘zwervende groep’, wat ik tamelijk schokkend vond. Met steun van de logopedische afdeling van het AVL ben ik met de behandelingen gestart. Na deze ervaring vond ik het belangrijk om zichtbaar te zijn als eerstelijnszorg voor oncologiepatienten. Én de samenwerking met andere disciplines vind ik belangrijk. Toen Marjorie op te Velde mij benaderde met de vraag of ik mee wilde doen met de nieuwe afdeling in Haarlem, hoefde ik niet lang na te denken. Het voordeel is voor mij al gebleken in de relatief korte tijd dat we als afdeling Haarlem bestaan, uitwisseling en ondersteuning.’

 • Regio/plaats: Santpoort- Noord
 • Naam contactpersoon: Michelle Overdorp
 • E-mail: info@michelleoverdorp.nl
 • Telefoonnummer: 06 516 677 64 of 023 538 56 75

__________________________________________________________________________________

Elaa (eerstelijn Amsterdam Almere) (dit is een ROS-netwerk)

‘Met de inwoner als uitgangspunt zetten wij in op samenwerking tussen het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie. We enthousiasmeren en begeleiden mensen en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Samen met professionals, organisaties en netwerken dragen wij bij aan passende zorg en een gezondere buurt, wijk en stad. We streven hierbij naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het creëren van kansengelijkheid. En we letten extra op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.’

 • Contactpersoon: Jennifer Koenen
 • Praktijk: Logopediepraktijk Osdorp
 • Email: jennifer@logopedieosdorp.nl
 • Telefoon: 020 6104398

__________________________________________________________________________________

Neuronetwerk Midden-Kennemerland

Werkt samen met: Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten en Oefentherapeuten

‘Het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde eerstelijns zorgverleners binnen het verzorgingsgebied van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Binnen het netwerk werken zij samen rondom chronisch neurologische aandoeningen. Er bestaat tevens een nauwe samenwerking met Viva Zorggroep, Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis.’

 • Contactpersoon: Martine Meilink
 • Praktijk: Logopedie Beverwijk
 • Email: info@logopediebeverwijk.nl
 • Telefoon: 0251212874
 • Regio: Beverwijk

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview Martine Meilink tijdens de Zomertoer 2021 over haar regionale samenwerking in Noord-Holland