Lees verder

Nivel Zorgregistratie: hoe meer, hoe beter

Wil jij bijdragen aan het leveren van een goede cijfermatige onderbouwing van de meerwaarde van logopedie?

Dat kan door je aan te melden voor Nivel Zorgregistraties, het landelijke registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld.

Het is waardevol dat zoveel mogelijk logopedisten meewerken aan het bijeenbrengen van zorginhoudelijke cijfers van logopedie. Bijvoorbeeld voor een sterke onderhandelingspositie met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen. Ze kunnen bijvoorbeeld laten zien wat het effect van besluitvorming kan zijn. Zo werd in het verleden zichtbaar dat er relatief steeds meer kinderen van 8 tot 16 jaar werden behandeld en minder van 4 tot 7 jaar. Mogelijke oorzaak: bezuinigingen op de preventieve logopedie bij kinderen, waardoor er minder screening werd uitgevoerd bij jonge kinderen dan voorheen.

Hoe meer, hoe beter
Hoe meer logopedisten hun gegevens aanleveren, hoe betrouwbaarder de gegevens zijn. Daarom roept de NVLF zoveel mogelijk leden in de eerste lijn op zich aan te sluiten bij NIVEL Zorgregistraties.

Wat zijn de voordelen voor jou als logopedist?

  • Online spiegelinformatie: je ontvangt (gratis) spiegelinformatie over de door jou aangeleverde gegevens. De spiegelinformatie kan je inzicht geven in jouw eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Omdat de cijfers heel specifiek zijn (bijvoorbeeld over leeftijd of ziektebeeld) vormen ze een verdieping op de spiegelinformatie die je van zorgverzekeraars krijgt.

    Tevens kun je gegevens vergelijken met gegevens andere logopediepraktijken. Kijk voor voorbeelden op nivel.nl/mijnpraktijk-demo.

–       KP punten: Op basis van jouw deelname aan Nivel Zorgregistraties en daadwerkelijke aanlevering van data, krijg je tien punten per kalenderjaar toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Hoe zit het met de kosten en tijdsinvestering?
Deelname aan Nivel Zorgregistraties is gratis en kost jou weinig extra tijd.
De gegevensverzameling is grotendeels gebaseerd op gegevens die al worden vastgelegd. Een paar keer per jaar verzend je met één druk op de knop zorggegevens vanuit jouw praktijksoftware naar het Nivel.

Op dit moment zijn de volgende softwareleveranciers aangesloten bij NIVEL Zorgregistratie:

  • Incura
  • Evry
  • Intramed
  • Zorgadmin
  • Winbase
  • WinMens
  • James

Heb je een andere softwareleverancier?
Dat is geen probleem. Je kunt je gewoon aanmelden. Ondertussen nemen wij contact op met de softwareleverancier over het inbouwen van de module Zodra de samenwerkingsovereenkomst met Nivel is getekend en jouw patiënten zijn geïnformeerd, kun je starten. Indien nodig worden de gegevens met terugwerkende kracht uit uw software verwerkt.

Hoe zit het met mijn privacy en die van mijn patiënten?

Nivel besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Daar lees je hier meer informatie over. De data die bij hen binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. In het privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens zij gebruiken en hoe ze daarmee omgaan. Ook houden zij zich aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.
Na ontvangst van jouw gegevens stuurt Nivel je een samenwerkingscontract en een poster en patiëntfolders waarmee je je patiënten kunt informeren.

Meer informatie

Kijk voor mee informatie op de website van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Of mail ons via logopedie@nvlf.nl als je nog vragen hebt.