Lees verder

Belastingdienst
Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij uw belastingkantoor voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. U moet daarvoor het formulier ‘Melding loonheffingen aanmelding werkgever’ naar uw belastingkantoor sturen. Na uw aanmelding ontvangt u een informatiepakket. U krijgt bovendien een loonheffingennummer. Meer informatie over de verzekeringsplicht werknemersverzekeringen vindt u op de websites van de Belastingdienst en UWV.

De eerste werkdag
Bij een dienstbetrekking moet u het volgende regelen, uiterlijk de dag voordat uw werknemer gaat werken. U moet van de werknemer de gegevens voor de loonheffingen ontvangen. Een nieuwe werknemer moet zelf schriftelijk de gegevens voor de loonheffingen aan u geven voordat de werknemer bij u gaat werken. Het gaat om de volgende gegevens van uw werknemer:
•naam en voorletters
•geboortedatum
•burgerservicenummer (BSN)
•adres
•postcode en woonplaats
•woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont

Identiteitscontrole
Bij het begin van de werkzaamheden moet u de identiteit van uw werknemer vaststellen. Dit moet u direct bij het begin van de eerste werkdag controleren. De identiteit stelt u vast aan de hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs. Als u de identiteit heeft vastgesteld, en de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet u controleren of de werknemer wel in Nederland mag werken. U moet van elke werknemer een kopie van een identiteitsbewijs in uw bezit hebben.

Zorgverzekeraars
U dient de zorgverzekeraar(s) waarmee u een overeenkomst heeft afgesloten op de hoogte te stellen dat u een nieuwe werknemer in dienst heeft en een kopie te sturen van het bewijs van bevoegdheid en de inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om een overeenkomst met de zorgverzekeraars te verkrijgen is inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als kwaliteitsgeregisteerd noodzakelijk. Om een zorgverlenernummer (AGB-code) voor uw werknemer te krijgen, meldt u de werknemer aan bij Vektis via de website: www.agbcode.nl. Een kopie van het certi­ficaat van inschrijving in een NVLF-register van uw medewerker zoals stotteren of prelogopedie moet eveneens meegestuurd worden naar de zorgverzekeraar.