Lees verder

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen de praktijkhouder/ opdrachtgever en zzp’er / opdrachtnemer op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er / opdrachtnemer  daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de praktijkhouder / opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen. De Belastingdienst heeft in maart 2022 de modelovereenkomsten voor de paramedische praktijk goedgekeurd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Werken met (en conform) deze modellen betekent dus werken buiten dienstbetrekking.

De twee modelovereenkomsten vindt u op belastingdienst.nl (zoek op ‘modelovereenkomsten paramedici’). Het gaat om de: 

  • overeenkomst van praktijkwaarneming, voor tijdelijke vervanging;
  • overeenkomst van praktijkmedewerking, voor tijdelijk extra capaciteit in de praktijk.

De Belastingdienst is van mening dat werken volgens één van de modelovereenkomsten niet leidt tot de verplichting om loonheffingen af te dragen, omdat werken overeenkomstig met de modelovereenkomsten niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken volgens de inhoud van de modelovereenkomsten; alleen dán is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever – in strijd met de modelovereenkomst – instructies geeft over de manier waarop de opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet verrichten of moet handelen bij vervanging, dan geeft de overeenkomst geen zekerheid en ontstaan er alsnog risico’s op claims van de Belastingdienst.