Lees verder

Je moet de zorgonderneming voor de start melden als ‘nieuwe zorgaanbieder’.

Zorgaanbieders, zoals logopedisten die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, worden gevraagd maximaal drie maanden voor de start van de zorg zich melden. Het melden is nu nog vrijwillig, vooruitlopend op inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders, waarbij een meldplicht en vergunningstelsel worden ingevoerd in 2022.