Lees verder

Wil je samen met andere logopedist als zelfstandig ondernemer je beroep uitvoeren? Dan kun je kiezen voor de maatschap als rechtsvorm.

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij 2 of meer partners (de maten) gezamenlijk en onder 1 naam een onderneming voeren. De kenmerken van een maatschap zijn:

  • Je werkt op basis van gelijkwaardigheid samen.
  • Elke maat brengt iets in, zoals arbeid, geld of goederen.
  • De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen dit voordeel.

Maatschapscontract

Het opstellen van een maatschapscontract is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Als je de afspraken met elkaar vanaf het begin vastlegt, weet iedereen waar hij aan toe is. Het contract bevat de spelregels van jullie samenwerking. In een maatschapscontract staat bijvoorbeeld:

  • Wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid.
  • De winstverdeling. Deze is in principe op basis van de inbreng, tenzij je hier iets anders over vastlegt. Je mag daarbij niet afspreken dat 1 maat alle winst krijgt.
  • Hoe je de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan beheersdaden verrichten. Dit zijn handelingen die horen bij de dagelijkse gang van zaken, zoals het kopen van paperclips of schrijfgerei. Andere handelingen, zoals een dure aankoop of het aannemen van personeel, moeten de maten gezamenlijk verrichten.
  • Hoe en wanneer je uit elkaar gaat.

Een model van een maatschapsovereenkomst vind je hieronder: