Lees verder

Verplichte informatie voor werknemer

Per 1 augustus 2022 is de richtlijn  implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht geworden. De richtlijn heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Dit wordt gerealiseerd door meer transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon.

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden verplicht werkgevers om meer zekerheid te verschaffen aan werknemers qua werktijden (voorspelbare arbeidsvoorwaarden) en meer informatie te verstrekken (transparante arbeidsvoorwaarden). Daarnaast bevat de wet een beperking van de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verbieden en is een studiekostenbeding niet in alle gevallen toegestaan.

Klik hier voor meer informatie.

Modelarbeidsovereenkomsten

De NVLF heeft de volgende modelarbeidsovereenkomsten die gebruikt kunnen worden voor de eerstelijns logopedie:
• met een vast aantal uren en een vast loon (bepaald/onbepaald)
• met een variabel aantal uren en een vast (uur)loon (bepaald/onbepaald)
• met een variabel aantal uren en een variabel loon (bepaald/onbepaald)
Deze modellen voldoen aan de eisen van het thans geldende arbeidsrecht. Bij eventuele wijzigingen in de wetgeving worden de modellen daarop aangepast en zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Deze overeenkomsten vind je onderaan deze pagina

Personeelsreglement

Er is een personeelsreglement ontworpen om inzicht te geven in de belangrijkste regels en procedures die betrekking hebben op het dienstverband in de praktijk.

Lees hier het Personeelsdocument

In de toelichting leggen we uit welke afspraken er wettelijk zijn en waarvan u niet mag afwijken.
Het advies is om zowel de arbeidsovereenkomst als het personeelsreglement gaan gebruiken.
Check goed of de arbeidsovereenkomsten en het personeelsreglement volledig op elkaar aansluiten.

Onderstaande documenten zijn een toelichting op het personeelsreglement:

Lees hier: Toelichting belangrijkste punten Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden & tips.

Lees hier: Toelichting modelarbeidsovereenkomsten en het modelpersoneelsreglement van de NVLF

RI&E Logopedie

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de arbo-activiteiten van de werknemers naast hun andere dagelijkse verantwoordelijkheden en bedrijfsvoering. Iedere werkgever is daarom verplicht een RI&E uit te voeren, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen.

De NVLF heeft een RI&E ontwikkeld voor haar leden. Dit online instrument helpt u een RI&E uit te voeren voor uw praktijk. De digitale RI&E is specifiek ontworpen om de werkgevers te helpen door de risico’s, de juridische context, de evaluatie en het plan van aanpak (rapportages) op één plek aan te bieden. De digitale RI&E leid je stap-voor-stap door de inventarisatie en evaluatie en bevat extra informatie om het plan van aanpak samen te stellen.

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Logopedie is door het landelijk steunpunt RI&E erkend voor een periode van 3 jaar.
Door deze erkenning beschikken de logopedisten ook de komende drie jaar over een erkende RI&E en hoeft de praktijkhouder de RI&E dus niet door een gecertificeerde arbodienst/deskundige te laten toetsen.

De RI&E Logopedie vind je hier.

Zorgverlof

In de Wet Arbeid en Zorg zijn alle verlofregelingen voor werknemers ondergebracht.
Lees hier meer over de diverse soorten zorgverlof

Lees hier: Veranderingen ten aanzien van het ouderschapsverlof per 2 augustus 2022