Lees verder

Heeft u één of meer werknemers in dienst, dan moet u een loonadministratie bijhouden waar onder meer wordt bijhouden hoeveel loon u per werknemer betaalt. Dat doet u in een loonstaat of ook wel loonstrookje genoemd.

Op het loonstrookje staan minimaal de onderstaande gegevens:
•Bruto loon;
•Inhoudingen;
•Naam werkgever/werknemer;
•Termijn;
•Arbeidsduur.

Ook ontvangt de werknemer ieder jaar een jaaropgave. De Belastingdienst houdt op grond van die registratie het juiste bedrag aan sociale premies en loonheffing in en kan uw gegevens eenvoudig controleren. Meer informatie over het afdragen van premies vindt u op de website van de Belastingdienst, onder ‘Aangifte doen, belastingen en premies betalen’.