Lees verder

Besparen op jouw NVLF-contributie

De kans is groot dat je kan besparen op jouw NVLF-contributie. In bijna alle cao’s zijn namelijk afspraken gemaakt over de verrekening van de vakbondscontributie met jouw werkgever. Omdat de NVLF is aangesloten bij FBZ voor de cao’s in de gezondheidszorg, kan je als lid van de NVLF ook gebruik maken van deze regeling. Dit levert je een besparing van 30 tot 50% op contributiekosten van de NVLF.
Lees hoe je dit regelt

Checklist arbeidsvoorwaarden

Misschien ben je nog op zoek naar een baan als logopedist in een instelling. Hoe voer je dan straks het arbeidsvoorwaardengesprek? Wat moet je beslist niet vergeten? De NVLF heeft een handige checklist voor je opgesteld. Deze kan je ook gebruiken voor het beoordelen van jouw arbeidscontract.
Bekijk de checklist

Onderhandelen over jouw cao

De NVLF is aangesloten bij de werknemersorganisatie FBZ. Deze vakbond zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor een brede groep professionals, waaronder logopedisten. Mede namens de NVLF onderhandelt FBZ over jouw cao en overlegt met jouw werkgever als er een fusie of reorganisatie is. Je vindt de cao’s onder op deze pagina.

Bekijk hier wat FBZ voor je kan betekenen.

Ondernemingsraad
Werkgevers van instellingen staan soms voor belangrijke beslissingen. Dan is het goed als professionals in de OR plaatsnemen en invloed uitoefenen. Zij weten immers als geen ander wat nodig is voor goede zorg.

FBZ behartigt uw werknemersbelangen en voert geregeld overleg met uw werkgever, bijvoorbeeld over organisatieontwikkelingen of over een sociaal plan voor een reorganisatie.

Zowel de OR als de vakbond hebben een rol in het overleg met uw werkgever.

Daarom trekken we graag samen op. Dat is een goede reden om als lid plaatst te nemen in een ondernemingsraad van je instelling.

Bekijk hier wat een OR doet.

Voor meer informatie over de rol van de NVLF bij FBZ kan je contact met ons opnemen via logopedie@nvlf.nl. Volg ook het laatste nieuws van FBZ.

Infographic cao-proces
Dit figuur geeft weer hoe een cao-proces in het algemeen verloopt. Tijdens de rode blokken worden de logopedisten in de betreffende cao betrokken. De totstandkoming verloopt echter zelden hetzelfde. Dit hangt af van de precieze omstandigheden en ontwikkelingen. In de toelichting staat puntsgewijs een nadere toelichting. Bekijk hier infographic cao-proces en de toelichting.

Persoonlijk advies

Als je in dienst bent van een zorginstelling, kan je voor veel vragen terecht bij jouw werkgever. Maar als het gaat om het behartigen van uw persoonlijke belangen, kan je terecht bij het bureau van de NVLF, via: logopedie@nvlf.nl. Of via dit contactformulier (dit document opent in een nieuw tabblad). Wij helpen je met:

  • Advies over jouw functiewaardering (FWG)
    Wil je dat jouw functie opnieuw beschreven en gewaardeerd wordt? Of gaat jouw werkgever dit voor je doen? De NVLF adviseert je tijdens deze hele procedure.
  • Juridisch advies
    Je kan ook bij ons terecht met vragen op het gebied van arbeid en inkomen. Bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie. In sommige gevallen schakelen wij voor beantwoording van jouw vraag een externe jurist in. De voorwaarden van gratis juridisch advies vindt je in de ‘Algemene voorwaarden juridische dienstverlening NVLF’.

Lees wat wij nog meer voor jou doen

CAO

Alle CAO’s voor het werkgebied gezondheidszorg zijn te vinden op de website van FBZ.

Naar CAO’s Gezondheidszorg