Lees verder

De logopedist in de rol van innovator
Zoals in het landelijk opleidingsprofiel Logopedie (2017) vermeld, zien we de logopedist bij voorkeur in de rol van innovator. Als ontwikkelaar van kennis en inzicht in het domein van de logopedische expertise, actief bijdragend aan het verspreiden en toepassen van kennis én innovatief in de verbetering van logopedische zorg.

We vragen onderzoekend vermogen, professionals die openstaan voor nieuwe ideeën, die kritische vragen stellen en die in staat zijn nieuwe vragen methodisch te beantwoorden. De Logopedie Innovatieprijs past in dit streven.

Doelstelling
Het doel van deze prijs is een impuls geven aan innovaties en een brug slaan tussen opleiding en werkveld.

Op zoek naar innovaties
We zoeken een concept, een prototype, een adviesrapport, dat door de student(-en) tijdens de bachelor studie Logopedie is ontwikkeld/onderzocht. Het onderwijsproduct kan gemaakt zijn door een individuele student of een groep studenten in een willekeurig onderwijsonderdeel tijdens de opleiding Logopedie. De producten zijn geschreven in het Nederlands, Engels en/of Duits.

Wat levert deelname op?
Drie landelijk genomineerde studenten(groepen) mogen hun concept presenteren op het NVLF jaarcongres 26 november 2021. Een ervaring om nooit te vergeten en een kans voor de deelnemers, hun netwerk uit te breiden. De genomineerden worden vermeld in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en bovendien gepubliceerd op de website en de sociale media kanalen van de NVLF.

De uiteindelijke winnaar krijgt de kans het idee daadwerkelijk een stap verder te brengen met een startbudget van de NVLF en hulp van een professional.

Procedure
23 juni 2021 is de sluitingsdatum voor inzending van de deelnemers, deze kunnen worden ingeleverd bij op de opleiding. Elk van de negen Nederlandse opleidingsinstituten kan één student/team afvaardigen. Welke dat is bepaald het opleidingsinstituut.

Het innovatieve product dient duidelijk omschreven te zijn, maximaal 3x A4, opgesteld in Nederlands, Engels of Duits. Minimaal moet vermeld worden: de namen, adressen, telefoonnummers en privé mailadressen van de genomineerde studenten. Bovendien moet vermeld worden wat de rol van de studenten was in het project en wie de beoogde doelgroep is voor het product. Verwijzingen naar bijlagen en/of sociaal mediakanalen worden niet meegenomen in de beoordeling.

De studenten zijn verantwoordelijk voor het volledig en correct aanleveren van het product. Inzendingen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

De uitreiking van de Logopedie Innovatieprijs vindt doorgang bij minimaal drie inzendingen.

Het auteursrecht van de innovatieve toepassing wordt gedeeld door de maker(s) en de opleiding.

Lees voor meer informatie dit reglement.


Jury en beoordeling
De maximaal negen inzendingen worden voorgelegd aan een vakjury die bestaat uit afgevaardigden van de NVLF, het LOOL en een expert uit het werkveld.

De jury bespreekt de inzendingen en maakt een classificatie. De inzenders van de drie hoogst gewaardeerde concepten krijgen een nominatie. Zij mogen hun innovatieve toepassing presenteren en toelichten op het NVLF jaarcongres. Zij maken hiervoor een videoclip/digitale pitch van maximaal 1,5 minuut.

De winnaar van de Logopedie Innovatieprijs
Op het NVLF-jaarcongres kiest het publiek uit de drie genomineerden de winnaar van de Logopedie Innovatieprijs. Tijdens het congres wordt onder de aanwezige professionals een praktijkbegeleider gezocht, die het idee omarmt en het samen met de inzender(s) naar een hoger plan wil tillen.

De winnaar ontvangt van de NVLF een startbudget van €2.500,- om het idee uit te werken met de praktijkbegeleider. De NVLF promoot het initiatief van de winnaar via de eigen kanalen. Winnaar én praktijkbegeleider houden het NVLF bestuur op de hoogte van ontwikkelingen.

Winnaars Logopedie Innovatieprijs 2020
De winnaar van de Logopedie Innovatieprijs 2020 is Active Logo Floor.  Een idee van Sanne van Hellemond, Emily Yarzagaray, Laura Aarts en Jessie de Hond, studenten aan de Fontys Hogeschool, Eindhoven.

De Active Logo Floor
Kinderen leren beter als ze bewegen. Zeker kinderen die toch al geneigd zijn om onrustig op hun stoel heen en weer te schuiven. Die kunnen zich maar lastig concentreren op de oefeningen die je als logopedist met ze wilt doen. Er zijn inmiddels digitale vloeren die hierop inspelen. Ze worden al gebruikt in de kinderopvang, op basisscholen en in de kinderrevalidatie. Maar er bestaan nog geen programma’s voor toepassing in de logopedie. Dat wordt hoog tijd! Want ieder kind verdient een leuke en effectieve manier van leren.

Pitch en Concept.