Lees verder

Bastiaanse, R. (2011). Afasie (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bastiaanse, R., & Satoer, D. D. (2015). Verkorte Token Test: Digitale versie. Rijksuniversiteit Groningen.

Batenburg, R., & Hansen, J. (2016). De rol van de logopedie binnen de ouderenzorg in Nederland: Eindrapport. Utrecht: Nivel. Geraadpleegd op 20 april 2018, van https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport_logopedie_binnen_de_ouderenzorg_Nederland.pdf

Berekenhet.nl (z.d.). Loonkosten voor de werkgever. Geraadpleegd op 3 maart 2017, van https://www.berekenhet.nl/ondernemen/loonkosten-werkgever.html

Berns, P. E. G., et al. (2015). Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Bex, P., van der Poll, P., Bovens, F., Marinkovic, D., & Goo, F. (2011). Kostprijsonderzoek logopedie. Nieuwegein: SIRA Consulting. Geraadpleegd op 13 april 2016, van https://www.eldermans-geerts.nl/core/media/file/Sira_Eindrapportage_Kostprijsonderzoek_logopedie.pdf

Boonen, L. H. H. M. & Schut, F. T. (2011). Preferred providers and the credible commitment problem in health insurance: first experiences with the implementation of managed competition in the Dutch health care system. Health Economics, Policy and Law, 6, 319-325. doi: 0.1017/S1744133110000320

-Bowen, A., et al. (2012). Effectiveness of enhanced communication therapy in the first four months after stroke for aphasia and dysarthria: randomised controlled trial. British Medical Journal, 345(7868), [e4407]. https://doi.org/10.1136/bmj.e4407

Breitenstein, C., et al., FCET2EC study group. (2017). Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting. Lancet (London, England), 389(10078), 1528–1538. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30067-3

Gupta Strategists, (2020). Kostenonderzoek paramedische zorg, Kostprijzen en betaalbaarheid van fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en diëtetiek eindrapportage, Amsterdam, 12 maart 2020 Geraadpleegd op 10 juni 2020, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/12/kostenonderzoek-paramedische-zorg

Frietman, J., Roelofs, M., Braat, G., Jager, A., & Keppels, E. (2014). De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding logopedie. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 10 maart 2018, van http://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/OPLEIDINGSRAPPORTAGE-Logopedie-26092014.pdf

Graetz, P., De Bleser, R., & Willmes, K. (1992). Akense Afasie Test. Nederlandse versie. Lisse: Swets test services.

ICSB. (z.d.) Nieuwe business models in de zorg en welzijn. Geraadpleegd op 10 januari 2018, van http://icsb-sub.holydev.nl/artikelen/nieuwe-business-models-in-de-zorg-en-welzijn/

Kuiper, H. (2004). Methodisch handelen in de logopedie. Assen: Van Gorcum.

Laska, A. C., Kahan T., Hellblom, A., Murray, V., & von Arbin, M.. (2011). A randomized controlled trial on very early speech and language therapy in acute stroke patients with aphasia. Cerebrovascular diseases extra, 1(1), 66–74. https://doi.org/10.1159/000329835

Meulen, I. van der, Gelder-Houthuizen, J. van, Wiegers, J., Wielaert, S., & van de Sandt-Koenderman, M. (2008). Scenario Test. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatie (2019). Richtlijn Logopedische dossiervorming. Geraadpleegd op 6 augustus 2019, van https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/kwaliteit/kwaliteitsinstrumenten/procesmatige-richtlijnen

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. (2018). Tarieven 2018. Geraadpleegd op 6 augustus 2018, van https://www.nvlf.nl/cms/showpage.aspx?id=5691

Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten. (2012). NVAT Afasie Interventie Schema. Geraadpleegd op 10 november 2017, van https://www.afasienet.com/wp-content/uploads/NAIS_maart2015.pdf

Nouwens, F., et al. (2017). Efficacy of early cognitive-linguistic treatment for aphasia due to stroke: A randomised controlled trial (Rotterdam Aphasia Therapy Study-3). European stroke journal, 2(2), 126–136. https://doi.org/10.1177/2396987317698327

NZa. (2014, 12 maart). Monitor en beleidsbrief zorginkoop. Utrecht: NZa. Geraadpleegd op 16 maart 2017, van https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3170_22/1/

NZa. (2015, 17 april). Zorgcontracten in kaart (Deel 1 – Contractering eerste lijn: reistijdenanalyse curatieve GGZ, eerstelijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie). Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3249_22/1/

 Osterwalder, A., Pigneur, Y., Oliveira, M. A. Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers. African Journal of Business Management, 5(7), 22-30.

Rijksoverheid. (z.d.).Hoe is de zorgverzekering in Nederland geregeld?. Geraadpleegd op 08 januari 2019 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/zorgverzekeringsstelsel-in-nederland

 Rompen, H. (2017). Balanced negotiation? Monopsony and negotiation power in the Dutch speech and language pathologists healthcare market. (Unpublished MSc-thesis). Faculteit Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-L). (2017). Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland. Geraadpleegd op 17 april 2018 van https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/209/original/logopedie.opl.prof.2017.pdf?1485867917

Statline (z.d.). Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963. Geraadpleegd op 8 maart 2018, van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1520769736646

Verberne, L., Leemrijse, C., & Verheij, R. (2017, oktober). Zorg door de logopedist: Jaarcijfers 2016. Utrecht: Nivel. Geraadpleegd op 12 april 2018, van https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/jaarrapport_logopedie_2016.pdf

Verberne, L., Swinkels, I., & Veenhof, C. (2014). Logopedische zorg in kaart gebracht, jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012. Utrecht: Nivel. Geraadpleegd op 12 april 2018, van https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-logopedische-zorg-in-kaart-gebracht-2008-2012.pdf

Verberne, L., Van den Dool, J., Schermer, T. (2018). Zorg door de logopedist in de eerste lijn Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2016-2018. Utrecht: Nivel. Geraadpleegd op 20 juni 2020, van https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003598.pdf

Visch-Brink, E., Vandenborre, D., De Smet, H. J., & Mariën, P. (2014). Comprehensive Aphasia Test – Nederlandse bewerking (CAT-NL). Amsterdam: Pearson.

Volksgezondheidenzorg.info. (2018, 15 november). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 VTV-2018. Bilthoven: RIVM. Geraadpleegd op 8 december 2018, van http://www.vtv2018.nl/sites/default/files/2017-05/Factsheet_VTV%202018_mei%202017.pdf