Lees verder

Logopediepraktijk ´t Weeshuis

Werkt samen met: verwijspraktijk Gnathologie

´Onze praktijk werkt sinds enkele jaren nauw samen met de gnatholoog/ tandarts van de verwijspraktijk. Zij diagnosticeert patiënten met (o.a.) orofaciale pijn, spanning gerelateerde kaak/tong/lipklachten of ander afwijkend mondgedrag/ parafunctie en maakt een behandelplan. In het plan is doorgaans opgenomen dat er door de gnatholoog een opbeet plaat wordt aangemeten, de cliënt naar de orofaciaal therapeut gaat, naar de psycholoog en naar de logopedist.

Onze taak als logopedist is om afwijkend mondgedrag (parafuncties) bewust te maken en om te zetten in juist mond/ tonggedrag. Soms speelt er ook hypertonie van de larynx, aerofagie, adem-, of stemklachten.

Deze samenwerking levert een multidisciplinaire aanpak op die in de meeste gevallen leidt tot afname van de pijnklachten en andere klachten (zoals Tinnitus).

Wij beleven deze patiëntengroep als een bijzondere groep, waar we vaak veel psychische problemen tegenkomen, waar luisteren, meedenken, gedragstherapeutisch te werk gaan en empathisch maatwerk leveren onontbeerlijk is.´

__________________________________________________________________________________

Bekijk het Interview met Marlous Verwijlen en Alissa Wouters tijdens de Zomertoer 2021 over hun regionale samenwerking: