Lees verder

Logopediepraktijk ´t Weeshuis

Werkt samen met: verwijspraktijk Gnathologie

´Onze praktijk werkt sinds enkele jaren nauw samen met de gnatholoog/ tandarts van de verwijspraktijk. Zij diagnosticeert patiënten met (o.a.) orofaciale pijn, spanning gerelateerde kaak/tong/lipklachten of ander afwijkend mondgedrag/ parafunctie en maakt een behandelplan. In het plan is doorgaans opgenomen dat er door de gnatholoog een opbeet plaat wordt aangemeten, de cliënt naar de orofaciaal therapeut gaat, naar de psycholoog en naar de logopedist.

Onze taak als logopedist is om afwijkend mondgedrag (parafuncties) bewust te maken en om te zetten in juist mond/ tonggedrag. Soms speelt er ook hypertonie van de larynx, aerofagie, adem-, of stemklachten.

Deze samenwerking levert een multidisciplinaire aanpak op die in de meeste gevallen leidt tot afname van de pijnklachten en andere klachten (zoals Tinnitus).

Wij beleven deze patiëntengroep als een bijzondere groep, waar we vaak veel psychische problemen tegenkomen, waar luisteren, meedenken, gedragstherapeutisch te werk gaan en empathisch maatwerk leveren onontbeerlijk is.´

__________________________________________________________________________________

Bekijk het Interview met Marlous Verwijlen en Alissa Wouters tijdens de Zomertoer 2021 over hun regionale samenwerking:

Meer samenwerkingen in de regio

NaamBeschrijving
Envida, gemeente Eijsden-Margraten Dagelijks nauwe samenwerking met andere disciplines
Zogcentrum La Providence, Grubbenvorst, 5971CD scholing voor vrijwilligers van ouderenorganisatie Dichterbij 
Logopedische praktijk Ellen Schouten 6003 BV Weert Het is een multidisciplinair samenwerkingsverband opgestart in 2005 in de regio Weert- Nederweert (website www.mdsweert-topzorgnederweert) waar naast mij als logopedist, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, dietist iedere zes weken structureel 2 uur lang overleg hebben over clientenzorg. Daarbij sluiten regelmatig andere (para)medici aan zoals de palliatief verpleegkundige, de neuropsychologe en revalidatiearts vanuit Libra revalidatie uit Weert. Via Siilo/ telefonisch ook dagelijks overleg  
Logopediepraktijk Savelkoul – praktijk voor kinderlogopedie. Gevestigd in gemeente Sittard-Geleen (6162 en 6151) en Stein (6171).  Samenwerkingsverband praktijk voor kindertherapie met kinderfysiotherapie en kinderergotherapie. We zien individueel kinderen en in combi’s of groepjes om de participatie te verbeteren. Monodisciplinair met 2 collegas uit de buurt om praktijkzaken te bespreken en met 1 collega om casussen prelogopedie te delen. Met scholeb rto’s over kinderen. 
Medialuna Logopedisten 6191 Kinderteam Maastricht multidisciplinair werken igv complexe casuistiek met kinder ergo en fysio sepcialisatie op vlak van SI, Mondzorg Mauritslaan omft-behandeling afstemmen met orthodontist, MKD Heerlen afstemmen van behandeling op vlak van prelogopedie en spraaktaal, Contigo en Valkhorst Adelante samenwerking me kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers afstemmen van behandeling wb eet- en drinkproblematiek
Vallen Logopedisten BV  Roermond (praktijkhouder, 11 logopedisten in het team). Laurientius ziekenhuis Roermond afdeling revalidatie/logopedie  postcode gebied 6041 Fontein Kinderzorg, interdiscipliniare samenwerking met Fysio Plus, Logo-Active, Ergotherapie Midden Limburg en Max Ernst GGZ Roermond. Eetpoli Laurentius Ziekenhuis Roermond: deelname aan eetpolikliniek. Paranet NAH ( Niet Aangeboren Hersenletsel) Roermond  
Dichterbij, Verschillende gemeenten voornamelijk Limburg en Brabant. We werken vooral samen binnen de instelling met andere disciplines. De gedragsdeskundige is met de AVG de verwijzer. Binnen de instelling werken we samen met; Gedragsdeskundige op gebied van kijken naar gedrag. AVG op gebied van medische vragen, met fysio en ergo voor houding, rolstoel en hulpmiddelen, diëtist m.b.t. adviezen eten en drinken, begeleiders t.b.v. ervaringen en kennis cliënt. 
Parkstad (pre) Logopedie en Dyslexie, Heerlen, landgraaf, Vaals Kinderteam Parkstad
Logopedie SamenSpraak, gemeente Sittard-Geleen, 6163JK wekelijks overleg met FT en DT in Medisch Centrum Lindenheuvel
Medialuna Logopedisten Zuid Limburg Wij worden als praktijk ingehuurd binnen een organisatie voor jeugdzorg (medisch kinderdagverblijf). Hier hebben we dagelijks contact met de pedagogisch medewerkers en fysiotherapie en ergotherapie die deze kinderen ook zien. 
6075 EM multidisciplinair met ergo, fysio en dietiste voor COPD-doelgroep