Lees verder

 De NVLF is er voor jou!

Belangenbehartiging
Jouw belangen geven we hoge prioriteit. Als beroepsvereniging behartigen we deze door:
• te lobbyen in politiek Den Haag en daar onder meer het belang van ons vakgebied onder de aandacht
te brengen;
• intensief contact te onderhouden met alle zorgverzekeraars over de eisen voor contractering,
kwaliteitsbeleid en tariefdifferentiatie;
• te overleggen met de NZa over de onderbouwing van prestaties waaraan logopedisten moeten voldoen;
• ons sterk te maken voor goede collectieve arbeidsvoorwaarden voor leden die werken bij zorginstellingen, gemeenten, GGD’en en in het onderwijs. Dit doen we onder andere door contact te onderhouden met de vakbond voor zorgprofessionals, FBZ, en de federatie van onderwijsorgansaties FvOv;
• onderdeel uit te maken van het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen:
het Paramedisch Platform Nederland. Hierdoor hebben we een krachtige stem richting politiek en
zorgverzekeraars.

Ondersteuning en advies
We ondersteunen je met individueel advies, gerichte informatie en praktische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfskundig en juridisch advies of ondersteuning bij een klacht. Ook adviseren we je graag op het gebied van vakinhoud, praktijkvoering en arbeidsgerelateerde onderwerpen.

Ledenvoordelen
We belonen je graag met mooie kortingen. Dat kunnen we doen omdat we met diverse leveranciers prijsafspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan korting op praktijksoftware, logopedische hulpmiddelen, verzekeringen en voorlichtingsmateriaal voor publieks- en patiëntenvoorlichting.

 • Leverancierslogo
  Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven en organisaties binnen de logopedie een speciaal leverancierslogo gebruiken in hun uitingen. Alle leveranciers die het logo gebruiken krijgen ook een vermelding op de NVLF website. Hieraan zijn geen kosten verbonden, als tegenprestatie verwacht de NVLF wel minstens één ledenvoordeel per jaar. Het leverancierslogo is ontwikkeld als vervanging van de partnerschappen die de NVLF sinds 2017 had met een aantal geselecteerde partners. Onlangs werd besloten de contracten met die partners voor 2020 niet opnieuw te verlengen, omdat de ledenvoordelen niet opwogen tegen de hoge kosten en inspanningen van het bureau. Op deze pagina vind je een overzicht van de bedrijven die het leverancierslogo voeren.
 • KP punten
  Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle leden van de NVLF jaarlijks twee punten toegekend voor hun lidmaatschap van de vereniging én nog eens twee punten voor deelname aan een NVLF erkende kwaliteitskring. Daarnaast kunnen kwaliteitskringen jaarlijks kiezen of zij wel of geen accreditatie aanvragen voor intercollegiaal overleg. Lees hier meer.
 • Praktijkcheck en Praktijkscan
  Hoe staat jouw praktijk ervoor op het gebied van kostenbesparing en beloning van medewerkers? Na een succesvolle pilot is de NVLF weer gestart met de praktijkcheck die praktijkhouders inzicht geeft in hun bedrijfsvoering. Lees meer over de praktijkcheck.

  Sinds een aantal jaren biedt de NVLF haar leden met een eigen praktijk een gratis juridische praktijkscan aan. Tijdens deze scan wordt tijdens een telefonisch interview de organisatie van jouw praktijk vanuit een juridisch perspectief doorgenomen. Lees meer over de praktijkscan.

Bijblijven en ontwikkelen
Door het opdoen van nieuwe kennis en het uitwisselen van ervaringen, zowel on- als offline, blijven we onszelf en ons vakgebied ontwikkelen. Als lid van de NVLF krijg je daarom toegang tot het kennisplatform logopedie en ontvang je onze 2 wekelijkse nieuwsbrief automatisch als je (student-)lid wordt. Daarnaast ontvang je een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en organiseren we het NVLF jaarcongres, meerdere webinars, workshops en studiedagen. En wist je dat je ook kunt deelnemen aan diverse commissies, werkgroepen en klankbordgroepen?