Lees verder

De Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars adviseert de NVLF ter voorbereiding op de overleggen met de zorgverzekeraars.

Een afvaardiging van de leden uit de adviesgroep vertegenwoordigt samen met de NVLF de logopedisten tijdens de overleggen bij de zorgverzekeraars.

Samenstelling adviesgroep:

  • Voorzitter adviesgroep: Voorzitter NVLF
  • Secretaris: Beleidsadviseur NVLF
  • Afgevaardigde van de commissie SEB
  • 10 leden NVLF

De leden in de adviesgroep wordt zo breed mogelijk samengesteld zodat de adviesgroep een afspiegeling is van de leden van de NVLF werkzaam in de verschillende werkvelden in de verschillende regio’s. Er wordt rekening gehouden met:

  • Praktijkhouders met én zonder een eerstelijnsovereenkomst bij één of meerde
    zorgverzekeraars.
  • Leden werkzaam in een zorginstelling met een eerstelijnsovereenkomst.
  • Regionale spreiding van de werkplekken.

Binnen de adviesgroep wordt een vaste groepje van twee of drie leden geformeerd die gedurende het jaar benaderd kunnen worden om aanwezig te zijn bij een overleg met een zorgverzekeraar.

Lees hier de volledige taakomschrijving

Maak kennis met de leden: 

Annemieke Bakhuizen
Gerard Elshof
Jera van Essen-Lysen
Jolanda Kooter
Doenja van der Lely
Anne-Marie Sikking
Christa te Winkel
Irma Wopereis
Willy Bemelman

LAZ bijeenkomsten 2023:

woe. 22 maart, woe. 21 juni, woe. 15 november

Meer weten? Lees hier alles over de zorgverzekeraars