Lees verder

Foto van uw praktijk
In een kwaliteitstoets wordt als het ware een foto van uw praktijk genomen. Alle processen die van belang zijn voor uw praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. Door dossiers te beoordelen wordt ook het niveau van methodisch handelen in kaart gebracht.

Richting voor verbetering
De kwaliteitstoets helpt u inzicht te krijgen in uw werkwijze en geeft richting aan mogelijk noodzakelijke verbeter- of verandertrajecten. Met het eindrapport kunt u het kwaliteitsniveau binnen uw praktijk waar nodig verbeteren.

Vrijwillig
Als praktijk kunt u zich vrijwillig aanmelden voor een kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus logopedie wordt gestart met een kwaliteitstoets.
Wanneer u de toets goed doorstaat, heeft u aangetoond dat uw zorg van kwalitatief hoog niveau is. Bij de zorgverzekeraar kunt u dan een hoger tarief in rekening brengen.

Verplicht
Het kan zijn dat de zorgverzekeraar u verplicht mee te werken aan een kwaliteitstoets. Bijvoorbeeld wanneer uw behandelgemiddelde afwijkt en hoger of lager uitvalt. Als u de toets goed doorstaat, zijn de kosten voor de zorgverzekeraar. Is de uitslag negatief, dan zijn de kosten voor u.

Zelfcheck
Voordat u de toets laat doen, kunt u een zelfcheck doen.