Lees verder

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is in 1997 opgericht op initiatief van verschillende paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF. Vanaf 1 juli 2000 kunnen paramedici zich (her)registreren. De activiteiten van KP bestaan uit het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. De kerntaken bestaan uit: (her-)registratie; accreditatie en de klachten- en geschillenregeling. De criteria voor (her)registratie van logopedisten worden door de NVLF bepaald.

Om de vijf jaar herregistratie

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici registreert u zich als u voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens kunt u zich periodiek (elke vijf jaar) herregistreren als u beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer u kunt aantonen dat u voldoet aan de opleidingseisen en de door de NVLF gestelde kwaliteitseisen, blijft u vermeld staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. U bent dan kwaliteitsgeregistreerd. Aspecten waarop u wordt beoordeeld zijn: werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Aan (her)registratie in het KP zijn kosten verbonden. U vindt de kwaliteitseisen rechts op pagina.

 

Bekijk hiernaast de webinar terug:

nb: De accreditatie van dit webinar is verlopen. Je kunt het nog wel opgeven als niet-geaccrediteerde punten. Kijk hier voor meer informatie.

Herintreders

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een regeling voor herintreders vastgesteld. Onder deze regeling vallen logopedisten die twee tot en met vijf jaar niet gewerkt hebben, weer aan het werk willen en zich periodiek willen herregistreren. U vindt de regeling hier. Klik hier voor een voorbeeld van een plan van aanpak.

Openbaar

Het Kwaliteitsregister Paramedici is openbaar. Patiënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een logopedist erin vermeld staat. Ook is te zien of een logopedist in het diplomaregister staat of in het kwaliteitsregister.

Registratie steeds vaker gevraagd

Vrijwel alle zorgverzekeraars stellen kwaliteitsregistratie als voorwaarde bij het aangaan van een contract met u als logopedist. Ook een toenemend aantal werkgevers vraagt van werknemers dat zij kwaliteitsgeregistreerd zijn.