Lees verder

Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Ook de klachten- en geschillenregeling loopt via KP. Dit doet KP door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep en door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.

Openbaar

Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. Met een registratie in het kwaliteitsregister maak je dus zichtbaar dat je op bijblijft in je vak!

Kwaliteitscriteria

De criteria voor (her)registratie van paramedici worden iedere vijf jaar herzien. Dit gebeurd in samenspraak met de aangesloten beroepsverenigingen. Daarnaast kan iedere beroepsvereniging beroepsgroepspecifieke criteria opnemen. Denk aan punten voor kwaliteitskringbegeleiders, deelname kwaliteitskring of lidmaatschap van de NVLF. De kwaliteitscriteria zijn te raadplegen via de blauwe blokken onderaan deze pagina.

Webinar kwaliteitscriteria 2020-2025

In juli 2020 is de nieuwe set kwaliteitscriteria voor logopedisten gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft de NVLF in samenwerking met KP een webinar georganiseerd. Bekijk hier de webinar terug.

Nb: De accreditatie van dit webinar is verlopen. Je kunt het nog wel opgeven als niet-geaccrediteerde punten. Kijk hier voor meer informatie.

Registratie en herregistratie

Paramedici zich laten registeren bij het Kwaliteitsregister Paramedici als zij voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens kunnen zij zich periodiek (elke vijf jaar) herregistreren als zij beschikken over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer de paramedicus aantoonbaar voldoet aan de opleidingseisen en de door de NVLF vastgestelde kwaliteitseisen, blijft u vermeld staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. U bent dan kwaliteitsgeregistreerd. Aspecten waarop u wordt beoordeeld zijn: werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Aan (her)registratie in het KP zijn kosten verbonden. De kwaliteitscriteria zijn te raadplegen via de blauwe blokken onderaan deze pagina. In jouw persoonlijke portfolio kun je zien welke set kwaliteitscriteria op jou van toepassing is. In jouw portfolio kan je ook je voortgang bijhouden en zelf activiteiten toevoegen.

Herintreders

Er is een aantal regelingen voor mensen die niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. 

De dispensatieregeling is voor paramedici die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis maar onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

De herintrederregeling is voor paramedici die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Voor meer informatie over deze regelingen kunt u de veelgestelde vragen op de website van KP raadplegen.

Registratie steeds vaker gevraagd

Vrijwel alle zorgverzekeraars stellen kwaliteitsregistratie als voorwaarde bij het aangaan van een contract met jou als logopedist. Ook een toenemend aantal werkgevers vraagt van werknemers dat zij kwaliteitsgeregistreerd zijn.

kwaliteitsregister paramedici KP kwaliteit register paramedici