Lees verder

Wat is een kwaliteitskring?
Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Een kwaliteitskring komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Je bent niet verplicht deel te nemen aan een kwaliteitskring. Als je deelneemt, moet je lid zijn van de NVLF.

Bekijk hier de oproepen van kwaliteitskringen, die nog leden zoeken. 

Meer weten over kwaliteitskringen? Bekijk ook de veel gestelde vragen over:

Kwaliteitskringen algemeen
Kwaliteitskringen af-/ aanmelden
Kwaliteitskringen accreditatie aanvragen
Kwaliteitskringen gebruik kringaccount / PE online
Kwaliteitskringen intercollegiaal overleg
Kwaliteitskringen: Jaarplan

Hoe neem je deel?
Je kan deelnemen aan een kwaliteitskring door je aan te sluiten bij een bestaande kring.

Bekijk hieronder de kaart van Nederland met de verdeling van de districten:

Districten Kwaliteit 210830

Hier vind je een overzicht van alle kwaliteitskringen per district.

Informeer eerst bij de kkb’er van die kring of er nog plek is. De contactinformatie vind je in het ‘MijnNVLF’ gedeelte. Mutaties kunnen dan zelf worden doorgegeven middels het ‘mijnNVLF’ gedeelte op de website.

Zodra je bent toegelaten moet je je  via ‘MijnNVLF’ aanmelden bij de desbetreffende kring. Het is belangrijk dit te doen om het aantal leden per kwaliteitskring up to date te houden maar ook  voor de puntentoekenning.

Je kunt ook zelf een kring starten. Dit laatste kan wanneer de kringen in jouw district vol zijn of wanneer je een kring wilt starten rond een bepaald aandachtsgebied. Een nieuwe kring wordt erkend wanneer deze begeleid wordt door een kwaliteitskringbegeleider (kkb’er) die is opgeleid door de NVLF. De kkb’er geeft richting aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Daarnaast is de kkb’er contactpersoon voor de NVLF en de kringleden. De cursus ‘Starten als kwaliteitskringbegeleider’ kan je volgen bij de NVLF. Een keer per jaar organiseert de NVLF een na- en bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders: de KKB Kennisdag.

Algemeen

Beleid

Formulieren

Kringproducten

Jaarplan

Organisatorisch

Alle kringmutaties, -registraties, -aanmeldingen of -afmeldingen doe je via Mijn NVLF (Mijn voorkeuren). Onder Mijn NVLF vind je een overzicht van de kwaliteitskring(en) waarvan je lid bent. Daarnaast is er een overzicht van alle kwaliteitskringen die bij de NVLF geregistreerd zijn.

Accreditatie aanvragen

Om accreditatie aan te vragen verwijzen we je door naar de handleiding Accreditatie intercollegiaal overleg. In deze handleiding staat beschreven hoe je accreditatie aanvraagt.

Lees meer

Verbetermethodieken

Klik op de blauwe button hieronder voor formats en meer informatie t.b.v. de verbetermethodieken intervisie, casuïstiek, richtlijn bespreken, recente inzichten en KVC.

Korte verbetermethode

Richtlijn bespreken

Casuïstiek bespreken

Intervisie

Recente inzichten

Incidentanalyse met PRISMA

Format verslag Intercollegiaal overleg

Format Jaarplan Intercollegiaal overleg (Alleen voor geaccrediteerd IO)

Andere activiteiten in de kring

Journal Club

Productontwikkeling

Bij- en nascholing

Intercollegiaal overleg buiten NVLF kring