Lees verder

Wat is een kwaliteitskring?
Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Een kwaliteitskring komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Je bent niet verplicht deel te nemen aan een kwaliteitskring. Als je deelneemt, moet je lid zijn van de NVLF.

Meer weten over kwaliteitskringen? Bekijk ook de veel gestelde vragen.

Hoe neem je deel?
Je kan deelnemen aan een kwaliteitskring door je aan te sluiten bij een bestaande kring. Informeer eerst bij de kkb’er van die kring of er nog plek is. Je kunt ook zelf een kring starten. Dit laatste kan wanneer de kringen in jouw district vol zijn of wanneer je een kring wilt starten rond een bepaald aandachtsgebied. Een nieuwe kring wordt erkend wanneer deze begeleid wordt door een kwaliteitskringbegeleider (kkb’er) die is opgeleid door de NVLF. De kkb’er geeft richting aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Daarnaast is de kkb’er contactpersoon voor de NVLF en de kringleden. De cursus ‘Starten als kwaliteitskringbegeleider’ kan je volgen bij de NVLF. Een keer per jaar organiseert de NVLF een na- en bijscholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders: de KKB Kennisdag.

Algemeen

Beleid

Jaarplan

Organisatorisch

Alle kringmutaties, -registraties of -aanmeldingen doe je via Mijn NVLF (Mijn voorkeuren). Onder Mijn NVLF vind je een overzicht van de kwaliteitskring(en) waarvan je lid bent. Daarnaast is er een overzicht van alle kwaliteitskringen die bij de NVLF geregistreerd zijn.

Accreditatie aanvragen

Om accreditatie aan te vragen verwijzen we je door naar de handleiding Accreditatie intercollegiaal overleg. In deze handleiding staat beschreven hoe je accreditatie aanvraagt.

Lees meer

Verbetermethodieken

Klik op de blauwe button hieronder voor formats en meer informatie t.b.v. de verbetermethodieken intervisie, casuïstiek, richtlijn bespreken, recente inzichten en KVC.

Formats en meer informatie

Andere activiteiten in de kring

Journal Club

Productontwikkeling

Bij- en nascholing

Intercollegiaal overleg buiten NVLF kring