Lees verder

Waarom klankbordgroepen?

Het beleid van de NVLF is erop gericht het dagelijks werk van u als lid te ondersteunen en de belangen van vakgebied en beroepsgroep te behartigen. Over deze doelstelling is over het algemeen geen discussie, maar wél over de vertaling naar concrete invulling van dat beleid. Binnen de vereniging klinken geregeld geluiden dat de afstand van bestuur naar het werk van alledag groot is. De vraag wordt gesteld: “Staan op de bestuursagenda nog wel de onderwerpen die de leden dagelijks bezighouden?” Het antwoord daarop mag geen ‘nee’ zijn.

Adviseren en klankborden

Om dat te voorkomen, laat het NVLF-bestuur zich adviseren door drie Klankbordgroepen. Doel is ervoor te zorgen dat de leden zich herkennen in de vereniging en betrokken zijn bij de totstandkoming van standpunten en beleidsvisies. De oprichting van Klankbordgroepen vloeit voort uit de wens van leden, zoals geuit tijdens rondgangen langs de districten. De Ledenraad heeft het Verenigingsbestuur (VB) aangeraden de groepen enerzijds te gebruiken om goed voeling te houden met wat er leeft in de achterban en anderzijds om letterlijk te klankborden rond een specifiek thema.

Frequentie en samenstelling

De Klankbordgroepen komen tweemaal per jaar ’s avonds bijeen in Woerden om op basis van een gemeenschappelijk te bepalen agenda van gedachten te wisselen. Het bestuur is vooral aanwezig in de rol van toehoorder, maar kan uiteraard desgevraagd ook toelichtingen geven op mogelijke beleidskeuzes. Bij de samenstelling van de Klankbordgroepen (ieder met ca. 12 leden) wordt gekeken naar een zo breed mogelijke en representatieve vertegenwoordiging van de ledenkring.

Benoeming

Benoeming geschiedt in beginsel voor een periode van 2 jaar, met een maximum van 4 jaar. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden reiskosten vergoed en 50 euro per bijeenkomst. Zie voor meer informatie de spelregels. Aanmelden kan via logopedie@nvlf.nl inclusief motivatie.

 

Vergaderdata 2023

6 juni en 9 november

Vergaderdata 2022

19 mei (geannuleerd) en 22 november (lees het verslag hier).

Vergaderdata 2021

3 juni (lees het verslag hier) en 9 november (lees het verslag hier).  

 

Documenten:

Spelregels klankbordgroepen

Deelnemers Klankbordgroep onderwijs

NaamStartdatum
Isolde Podt
Herma Banninga
Lisa van den Kieboom
Femke van Dijk
Judith Reijman Hinze
Joke Vegter
Femke Offermans
Helga Develing
Irena de Visser – Radojewski
Femke de Vos Burchart 
Anke Fennema
Tamara Zuidgeest
Katja Toom
9-5-2017
14-5-2019
14-5-2019
13-9-2021
13-9-2021
13-9-2021
11-10-2021
1-11-2021
1-5-2022
1-5-2022
1-5-2022
1-5-2022
13-9-2021

Deelnemers Klankbordgroep Eerste Lijn

NaamStartdatum
Anneke Tromp
Charlotte Betten
Hanneke Erasmus
Marieke Houtman-Odie
Petri Snoeck-Zwart
Clementine Bergman-Hansen
Monique den Hartog
Susan Schoone
Joeri van Ormondt
Kelly Theuws
9-5-2017
1-1-2021
1-1-2021
1-1-2021
1-1-2021
13-9-2021
13-9-2021
13-9-2021
1-3-2022
22-11-2022

Deelnemers Klankbordgroep Gezondheidszorg

NaamStartdatum
Iris van Beuzekom-Jonkergouw
Judith Busger op Vollenbroek
Kim van Dongen-Gussenhoven
Hanneke de Graaf- van Dam
Gijs Overbeek
Mariken Rozemeijer
Jorinde Bernouw-van Tol
Sandra Vergeer
Saskia Aarts
Imke Pott-den Ouden
Rianca de Boer
14-5-2019
14-5-2019
14-5-2019
14-5-2019
14-5-2019
14-5-2019
13-9-2021
13-9-2021
11-10-2021
1-11-2021
1-5-2022

Deelnemers klankbordgroep Jonge Leden

Startdatum 24-01-2023

Naam
Jolijn Bootsma
Eveliene Mulder
Katinka Vink
iris Smeekens
Charlotte Cohen
Willemke Schouten
Manon Schreven
Elke Bakhuis
Roos Opreij
Kim Verhees
Sietske te Braake
Celine Uittenbogaard
Eleane Schuddeboom
Lena Mittelstaedt
Noa van ’t Veer
Laura Vis