Lees verder

Waarom klankbordgroepen?

Het beleid van de NVLF is erop gericht het dagelijks werk van u als lid te ondersteunen en de belangen van vakgebied en beroepsgroep te behartigen. Over deze doelstelling is over het algemeen geen discussie, maar w√©l over de vertaling naar concrete invulling van dat beleid. Binnen de vereniging klinken geregeld geluiden dat de afstand van bestuur naar het werk van alledag groot is. De vraag wordt gesteld: ‚ÄúStaan op de bestuursagenda nog wel de onderwerpen die de leden dagelijks bezighouden?‚ÄĚ Het antwoord daarop mag geen ‚Äėnee‚Äô zijn.

Adviseren en klankborden

Om dat te voorkomen, laat het NVLF-bestuur zich adviseren door drie Klankbordgroepen. Doel is ervoor te zorgen dat de leden zich herkennen in de vereniging en betrokken zijn bij de totstandkoming van standpunten en beleidsvisies. De oprichting van Klankbordgroepen vloeit voort uit de wens van leden, zoals geuit tijdens rondgangen langs de districten. De Ledenraad heeft het Verenigingsbestuur (VB) aangeraden de groepen enerzijds te gebruiken om goed voeling te houden met wat er leeft in de achterban en anderzijds om letterlijk te klankborden rond een specifiek thema.

Frequentie en samenstelling

De Klankbordgroepen komen tweemaal per jaar ’s avonds bijeen in Woerden om op basis van een gemeenschappelijk te bepalen agenda van gedachten te wisselen. Het bestuur is vooral aanwezig in de rol van toehoorder, maar kan uiteraard desgevraagd ook toelichtingen geven op mogelijke beleidskeuzes. Bij de samenstelling van de Klankbordgroepen (ieder met ca. 12 leden) wordt gekeken naar een zo breed mogelijke en representatieve vertegenwoordiging van de ledenkring.

Benoeming

Benoeming geschiedt in beginsel voor een periode van 2 jaar, met een maximum van 4 jaar. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden reiskosten vergoed en 50 euro per bijeenkomst. Zie voor meer informatie de spelregels. Aanmelden kan via logopedie@nvlf.nl inclusief motivatie.

Vergaderdata 2021

3 juni (lees het verslag hier) en 9 november

Documenten:

Spelregels klankbordgroepen

Deelnemers Klankbordgroep onderwijs

NaamStartdatum
Herma Banninga14-5-2019
Lisa van den Kieboom14-5-2019

Deelnemers Klankbordgroep Eerste Lijn

NaamStartdatum
Charlotte Betten1-1-2021
Hanneke Erasmus1-1-2021
Marieke Houtman-Odie1-1-2021
Petri Snoeck-Zwart1-1-2021

Deelnemers Klankbordgroep Gezondheidszorg

NaamStartdatum
Iris van Beuzekom-Jonkergouw14-5-2019
Janneke Brakke-Troost14-5-2019
Judith Busger op Vollenbroek14-5-2019
Kim van Dongen-Gussenhoven14-5-2019
Hanneke de Graaf- van Dam14-5-2019
Gijs Overbeek14-5-2019
Mariken Rozemeijer14-5-2019