Lees verder

De NVLF verzamelt op deze plek de documenten die door leden worden aangeleverd. De documenten die hieronder staan worden niet door de NVLF gecontroleerd op inhoud en is hier dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Lees hier de gebruikersvoorwaarden.

Vakinhoudelijke richtlijnen

  • Diagnostiek en behandeling van Afasie (2015)
  • Logopedie en de ziekte van Parkinson (2017)
  • Logopedie en taalontwikkelingsstoornissen (2017)

Stroomschema Richtlijn TOS in LMH
Esther van Niel

De verschillende aanbevelingen uit de richtlijn TOS worden weergegeven bij de desbetreffende stappen uit het Logopedisch Methodisch Handelen. Een stap in dit handelen staat steeds in een paars vakje aangegeven. De patiƫntvariabelen staan in een blauwe cirkel, de aanbevelingen in een groen vak. Zo is op 2 A4 snel op te zoeken welke aanbevelingen de logopedist in overweging moet nemen in het zorgtraject van een kind met een (vermoedelijke) TOS.

  • Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen (2014)

Procesmatige richtlijnen

  • Richtlijn dossiervorming (2016)
  • Richtlijn verslaggeving (2010)

Documenten aanleveren of wijzigen

Wil je een document, dat jou heeft geholpen, delen met andere NVLF-leden?
De NVLF biedt leden de mogelijkheid om hun kennis en ervaringen met het implementeren van NVLF-richtlijnen te delen via het kennisplatform NVLF-richtlijnen.
Vul dit aanmeldformulier volledig en naar waarheid in. Upload het te-delen-bestand via dit formulier.
Wil je meerdere documenten aanbieden? Dan vul je per document een formulier in.
NVLF is gerechtigd, maar niet verplicht, om gebruik te maken van de door jou aangeleverde input.

Om een document te wijzigen vul je bovenstaand upload-formulier in met de nieuwste versie van het document. Geef als opmerking voor de NVLF op dat dit een nieuwe versie betreft van een bestaand bestand.

Document verwijderen

Voor het verwijderen van een document op de site stuur je een mail naar communicatie@nvlf.nl