Lees verder

Om evidence-based te kunnen handelen is het cruciaal dat bestaande kennis wordt gedeeld èn er nieuwe kennis wordt ontwikkeld over de effectiviteit van logopedische interventies. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de positie van de logopedist te verbeteren, de kwaliteit van logopedische interventies te borgen en te verhogen, het logopedisch handelen wetenschappelijk te onderbouwen en (zorg)kosten te verminderen.

Wat vind je in de Kennisagenda?

Het doel van de Kennisagenda was om, op basis van geïnventariseerde kennishiaten, onderzoeksvragen voor logopedie te formuleren voor de komende 4 jaar. Deze informatie staat dan ook in het document. Maar er is meer. Ook is er een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en een overzicht van bestaande logopedische richtlijnen.

Dus het document bevat onder andere:
– 50 onderzoeksvragen verdeeld over 3 thema’s (zie hoofdstuk 4)
– overzicht van kennishiaten (zie bijlage 3, 4, 5)
– wetenschappelijke onderbouwing per logopedisch domein (zie bijlage 1)
– inventarisatie van nationale en internationale richtlijnen (zie bijlage 2)

Het hele document telt veel pagina’s, maar een beknopte samenvatting vind je op pagina 4. Ook kan je via de Inhoudsopgave gemakkelijk door het document navigeren, wanneer je gericht een onderdeel wilt lezen.

Hoe nu verder?

De wetenschapsraad bekijkt hoe de geformuleerde onderzoeksvragen kunnen worden uitgewerkt en wie dit oppakt. Ook wordt besproken hoe beschikbare kennis meer naar de praktijk kan worden gebracht.

Samen met andere paramedische beroepsgroepen

Ook andere beroepsgroepen hebben een kennisagenda: diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeuten. Dit is onderdeel van het hoofdlijnenakkoord (juni 2017) waarbij het gaat om uitgavenbeheersing en verdere kwaliteitsverhoging van de paramedische zorg; zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor de patiënten en de maatschappij.

Deze agenda’s vind je op de website van ZonMw.

Download hier de kennisagenda

Video’s

In onderstaande video’s zie je hoe wetenschap en praktijk samenwerken om de onderzoeksvragen uit de kennisagenda te beantwoorden.

Thema 1: Effectiviteit van logopedisch handelen – Vraag 1

Thema 2: Multi en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen – Vraag 34

Thema 3: Innovatie van logopedisch handelen – Vraag 40