Lees verder

Binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de eerstelijns zorgverlening draait komende jaren alles om het thema samenwerking. Het is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk. Belangrijk is, dat logopedie de plek krijgt die het verdient. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid. De wereld verandert en de logopedist verandert mee. Het is geen keuze, het is onvermijdelijk.

Meer regionale samenwerking

Meer regionale samenwerking tussen paramedische hulpverleners is onderdeel van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, het beleid voor de komende jaren.

Waarom is het belangrijk?

  1. Professionals die elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen tijdig en gericht verwijzen. Dat zorgt voor betere en doelmatiger zorg.
  2. Paramedici zijn erbij gebaat dat zij kunnen meepraten over de zorg in een regio.
  3. Gezamenlijk kunnen paramedici een serieuze gesprekspartner zijn voor anderen zoals gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen.
  4. Een sterk georganiseerde paramedische beroepsgroep kan afspraken maken met zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en andere zorgaanbieders.
  5. Door samenwerking leer je van elkaar.
  6. Samenwerking stimuleert innovaties.

Wat beoogt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’?

  1. Aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende paramedische zorgverleners per discipline, binnen een wijk, stad of regio.
  2. Snellere contacten tussen zorgverleners en eenheid van taal.
  3. Met als doel: meer zelfstandigheid en grotere tevredenheid van patiënten.

Overzicht interprofessionele samenwerkingen

Om een zo goed mogelijk overzicht te maken van regionale interprofessionele samenwerkingen tussen logopedisten en andere zorgverleners. Hebben we middels een onderzoek al aardig wat in kaart gebracht.
Lees hier meer over het onderzoek

Voorbeelden van samenwerkingen per regio

Noord-Holland
Zeeland
Flevoland
Drenthe
Limburg
Brabant
Utrecht
Friesland
Gelderland
Zuid-Holland

Wil jij ook bijdragen aan het overzicht?
Maak jij deel uit van zo’n samenwerking? Dan voegen we deze graag toe.
Stuur naam en korte beschrijving van het samenwerkingsverband, URL van de website, regio/plaats waarvandaan jullie opereren en contactgegevens (naam contactpersoon, email en telefoonnummer) o.v.v. Interprofessionele samenwerking naar communicatie@nvlf.nl