Lees verder

Inschrijven Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici bewaakt de kwaliteit van de paramedische zorg door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd. Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.

Om de behandelingen vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar moet je ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici als Kwaliteitsgeregisteerd. Dit geldt zowel voor logopedisten die werken met een overeenkomst als voor logopedisten die werken zonder een overeenkomst.

Inschrijven NVLF-registers

Sta je ingeschreven in één van NVLF-registers als behandelaar van stotteren, afasie of preverbale logopedie, IZS en/of Hanen-ouderprogramma, stuur dan ook een kopie van het certificaat mee bij de aanvraag voor de overeenkomst.