Lees verder

De NVLF onderschrijft de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Overzicht actuele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

22q13 Deletiesyndroom (Phelan-MCDermid syndroom, PMS)

Richtlijn 22q13 deletiesyndroom

ALS

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Afasie

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Afasie
Patiëntenversie richtlijn Afasie
Samenvatting patiëntenversie richtlijn Afasie
Schema Afasie Methodisch Logopedisch Handelen
Toelichting en verantwoording bij Schema Afasie Methodisch Logopedisch Handelen
Vragen en aanbevelingen Logopedische richtlijn Diagnostiek en behandeling van afasie

Borstvoeding

Richtlijn borstvoeding

COPD

Herziene richtlijn Palliatieve zorg bij COPD

Covid-19

Richtlijn Langdurige klachten en nazorg na Covid-19

Craniofaciale Microsomie

Guideline Craniofacial Microsomie

Craniosynostose

Richtlijn Behandeling en zorg craniosynostose (herziening)

CVA-revalidatie

Samen beslissen in CVA-revalidatie
Leidraad voor meetinstrumenten ter ondersteuning van de triage voor revalidatie na een beroerte

Dementie

Dementie, herziening
Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Developmental Coordination Disorder

Richtlijn DCD

Downsyndroom

Richtlijn Downsyndroom
Samenvatting richtlijn Downsyndroom

Dravet

Richtlijn Diagnostiek en behandeling Dravetsyndroom

Dyslexie

Richtlijn Dyslexie

Endoscopen

Richtlijn thermolabiele, flexibele endoscopen

Fragiele X Syndroom

Richtlijn Fragiele X Syndroom

Gehoor

JGZ-richtlijn vroegsignalering opsporing gehoorverlies kinderen en jongeren (0-18 jaar)
Handreiking Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten – Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Guillain-Barré syndroom

Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom

Herseninfarct en hersenbloeding

Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding

Hoofd- halstumoren

Richtlijn hoofd- halstumoren

Hoorzorg voor slechthorende kinderen

Richtlijn hoorzorg voor slechthorende kinderen

Idiopathische perifere aangezichtsverlamming

Richtlijn diagnostiek en behandeling IPAV

Mondzorg

Richtlijn mondzorg voor jeugdigen

Ondergewicht

Richtlijn ondergewicht

Otitis media

Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn
Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn, bijlagen
Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn, bijlage het verkouden kind

Orofaryngeale dysfagie

Richtlijn Orofaryngeale dysfagie (richtlijnendatabase)

Parkinson

Kwaliteitscriteria Parkinson 2009
Artikel procesindicatoren voor logopedie bij Parkinson
Special tijdschrift Logopedie
Richtlijn Logopedie bij de ziekte van Parkinson (monodisciplinair)
Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning

Schisis

Richtlijn behandeling bij schisis

Spastische cerebrale parese bij kinderen

Richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen

Spinale musculaire atrofie

SMA1

Stemklachten

Richtlijn stemklachten

Stotteren

Richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ 2020
Bijlagen Richtlijn Stotteren 2020
Appendix Richtlijn Stotteren 2020
Overzicht aanbevelingen Richtlijn Stotteren 2020

Webinar Richtlijn Stotteren 2020 (deel 1)
Webinar Richtlijn Stotteren 2020 (deel 2)

Clinical guideline stuttering
Addendum clinical guideline stuttering

Taalontwikkelingsstoornis TOS

Factsheet TOS
Infographic TOS
Leidraad bij richtlijn TOS
Richtlijn TOS
Bijlagen Richtlijn TOS
Samenvatting Richtlijn TOS

Taalontwikkeling

JGZ – Taalontwikkeling

Verstandelijke beperking

Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
Handreiking Screening, diagnostiek en behandeling van slechthorendheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Voeding en eetgedrag

JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag – de samenvatting
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag – de kaart
JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag – factsheet

Vroeg- en SGA-geboren kinderen

JGZ-richtlijn vroeg- en SGA-geboren kinderen