Lees verder

ICIDH – Logopedie

Binnen de logopedie wordt op dit moment gebruik gemaakt van de ICIDH-L codering. Deze codering staat voor International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – Logopedie. Deze codering is gebaseerd op een internationaal classificatiesysteem van de World Health Organisation (WHO) en stamt uit 1980. Door het gebruik van de ICIDH-L ontstaat er binnen de logopedie een ‘eenheid van taal’ met betrekking tot de logopedische diagnose. Eenzelfde taal bevordert de onderlinge communicatie.

Omdat de diagnosecodes zijn afgeleid van een internationaal classificatiesysteem, kan de logopedische beroepsgroep deze niet naar eigen inzicht wijzigen. Dit heeft tot gevolg, dat de individuele logopedist zich niet altijd kan vinden in de te gebruiken diagnosecode. Wanneer we echter eenzelfde taal willen spreken, zullen we de afgesproken ‘woorden en regels’ moeten gebruiken.

ICF

Binnen de WHO is de ICIDH codering geëvalueerd, wat heeft geleid tot een nieuwe codering, te weten de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Dit is een classificatiesysteem die beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand.
Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie. Gezondheid is dus te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren – en problemen daarmee – plaatsvinden in een bepaalde context, bevat de ICF ook omgevingsfactoren.

De ICF is van nut voor het begrijpen en meten van gezondheidsuitkomsten en kan worden gebruikt in klinische situaties, in allerlei zorginstellingen en in gezondheidsonderzoek op individueel en bevolkingsniveau. De ICF vult aldus de ICIDH-L aan en kijkt daarmee verder dan alleen de stoornis.