Lees verder

Als je een nieuwe Als je een nieuwe medewerker gaat werven, raden wij je aan vooraf een functiepro­fiel op te stellen. Je beschrijft daarin de functie-inhoud en functievereisten, denk bijvoorbeeld aan inschrijving in een van de NVLF-registers. Bepaal ook voor hoeveel uur je de toekomstige werknemer nodig hebt en de duur dienstverband. Daarmee vergroot je de kans dat tussen de sollicitanten de juiste kandidaat zit.

Rechten en plichten sollicitant

De sollicitant heeft een aantal rechten, waaronder informatie over de functie en de sollicitatieprocedure, vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens en een eerlijke kans op een aanstelling. De sollicitant heeft ook plichten, zoals het eerlijk en volledige verstrekken van alle relevante gegevens en vertrouwelijk omgaan met de informatie die tijdens het sollicitatiegesprek wordt gedeeld.

Arbeidsvoorwaarden

Onderdeel van de sollicitatieprocedure is het arbeidsvoorwaardengesprek. In een arbeidsvoorwaardengesprek maakt u met uw nieuwe werknemer afspraken over bijvoorbeeld het aantal uur en het salaris.

Bekijk wat je nog meer bespreekt

Salaris

Je kunt het salaris op verschillende manieren berekenen: een vast maandsalaris of een salaris op uurbasis.

Lees hoe je het salaris vaststelt met bijbehorende toelichting.

Arbeidsovereenkomst

Na het arbeidsvoorwaardengesprek leg je de afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. Je kunt dit aanvullen met een personeelsregeling.

Bekijk de verschillende contractvormen en arbeidsovereenkomsten.

Werkkostenregeling

Door de werkkostenregeling kun je maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van de NVLF-contributie, cursussen, bijscholing en vervoer.

Lees meer over de werkkostenregeling.

Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Nieuwe medewerker aanmelden

Als werkgever moet je de nieuwe medewerker aanmelden bij onder andere de belastingdienst en de zorgverzekeraars.

Lees hoe je dit doet.

Loonadministratie

Heb je één of meer werknemers in dienst, dan moet je een loonadministratie bijhouden. Wij adviseren je hiervoor een boekhouder of een adviesbureau in de arm te nemen. Zij verzorgen niet alleen de loonadministratie, maar adviseren en ondersteunen je ook bij je rol als werkgever.

Lees wat loonadministratie voor u betekent.

Verzekeringen medewerkers

Wij adviseren je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de medewerker, een rechtsbijstandsverzekering voor een werkgever en een WEGAM-verzekering af te sluiten.

Lees wat deze verzekeringen inhouden.

Dossiers medewerkers

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de werknemers vast te leggen in een personeelsdossier.

Bekijk wat je allemaal moet vastleggen.

Arbeidsomstandigheden medewerkers

Je bent verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een goed arbobeleid te voeren. Ook ben je verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst.

Lees wat goed arbobeleid inhoudt.

Bedrijfshulpverlening en preventiemedewerker

In uw praktijk moet u een bedrijfshulpverlener (bhv’er) benoemen. Een bhv’er kan eerste hulp verlenen bij calamiteiten. Ook moet u een preventiemedewerker aanstellen.

Lees wat dit inhoudt.

Ziekte van een medewerker

Wanneer een medewerker ziek wordt, krijgt u te maken met wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Bekijk de wetten en regels bij ziekte.

Zorgverlof medewerker

Uw medewerker kan in bepaalde gevallen recht hebben op zorgverlof, bijvoorbeeld bij ziekte van een gezinslid. In de Wet arbeid en zorg zijn alle verlofregelingen ondergebracht.

Bekijk de verlofregelingen.

Studiekosten medewerker

Bij het volgen van een opleiding adviseren wij afspraken te maken over de vergoeding van de tijd en de kosten van de opleiding. Het is gebruikelijk om dan ook afspraken te maken over het al dan niet terug betalen van (een deel van) de kosten als de medewerker besluit om ontslag te nemen. Hiervoor hebben wij een voorbeeldregeling opgesteld.

Persoonlijke ontwikkeling medewerkers

Om uw medewerkers te helpen zich als professional te blijven ontwikkelen, kunt u met hen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opstellen.

Bekijk een voorbeeld van een POP.