Lees verder

OC Specialisten
Korte beschrijving: De website van de OC Specialisten is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor cliënten en professionals die hulp zoeken op het gebied van ondersteunde communicatie. In Nederland zijn er diverse therapeuten die dezelfde zorg aanbieden. Door samen te werken zijn wij beter vindbaar voor mensen met hulpvragen. Bij iedere hulpvraag die binnenkomt wordt door de specialisten gekeken wie de vraag het beste kan beantwoorden. Hierbij worden expertise, locatie en beschikbaarheid meegenomen in de overweging. OC Specialisten vinden het erg belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op gebied van programma’s, apparatuur en methoden bij te houden. Samen lukt dat beter dan alleen. Ook het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis helpt om onze kwaliteit hoog te houden.

Regio: heel Nederland
Disciplines: logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, gedragskunde
Contactgegeven: Sandra Koster, info@sandrakoster.nl, 06-12044089

——————————————————————————————–

Het Spraak & Taal Ambulatorium (STA)
Dit is een expertisecentrum voor kinderen met ernstige spraak-, taal- en communicatieproblemen, die ondanks logopedische behandeling onvoldoende vooruit gaan. Middels onderzoeken en het onderzoekend behandelen gaan we op zoek naar tips en adviezen voor het kind, de ouders, de logopedist en de leerkracht, om de ontwikkeling van het kind weer op gang te helpen. Door de nauwe samenwerking tussen diverse disciplines wordt er topklinische zorg verleend. Er wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen collega-logopedisten en andere specialisten. Kentalis heeft een Spraak & Taal Ambulatorium in Assendelft, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Utrecht, Venlo-Blerick en in Zoetermeer

Contactgegevens: Contact en locaties | Kentalis