Lees verder

Onderdeel Covid-19 Herstelzorg regio Zaltbommel
Contact: Marijke de Bruin (Spreekatelier – www.spreekatelier.nl).

__________________________________________________________________________________

Integrale Vroeghulp in Zaltbommel | Buurtzorg Jong
Contact: Marijke de Bruin (Spreekatelier – www.spreekatelier.nl).

__________________________________________________________________________________

Zaltbommel: Samenwerkingsverband: Kinderfysiotherapie Maartje Wormgoor – KJPDumoulin Gerinda van Haaften- Spreekatelier Marijke de Bruin (MDO 8 wekelijks)
Contact: Marijke de Bruin (Spreekatelier – www.spreekatelier.nl).

__________________________________________________________________________________

Kind expertise centrum

Werkt samen met: fysiotherapeut, podotherapeut, kinderdiëtiek, kinderpsycholoog, kinderergotherapeut, logopedisten en pré-logopedisten

´Het KEC Velp wil ouders en kind advies en zorg bieden op het gebied van bewegen, motorisch leren, voeding, spraak- en taalontwikkeling, opvoeding sport onderwijs en communicatie. Problemen van kinderen bestaan regelmatig uit meerdere aspecten waardoor samenwerking tussen professionals, die dit al langere tijd gewend zijn, nu op één plek dichtbij huis gegeven kan worden. Dit werkt efficiënt en prettig voor alle betrokkenen. Deze oprichting wordt financieel mede gesteund door de stichting eenplus samenwerking waar wij ook participeren: https://www.eenplus.nl/ Deze stichting krijgt weer budget vanuit zorgverzekeraar Menzis.´

__________________________________________________________________________________

Oncologisch Netwerk Zuid Gelderland

´ONZG is een muldisciplinair oncologie netwerk, dat zich uitstrekt van Zuid-Gelderland, via Land van Cuijk naar de Kop van Noord-Limburg. Wij bestaan uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en na kanker. Een goede ondersteuning kan veel bijdragen aan de kwaliteit van zorg en van uw leven. Na de diagnose kanker kunt u diverse hulpvragen ervaren op verschillende gebieden. ONZG brengt de kennis en ervaring bij elkaar en stemt de zorg af, tussen de gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis en de zorg bij u in de buurt. Gestelde kwaliteitseisen aan de zorgverlener waarborgen de kwaliteit van de zorg.´

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview Willemijn Rusch- Van de Sande van de Zomertoer 2021:

__________________________________________________________________________________

Christl Wassenaar: Naast mijn baan als logopedist in de ouderenzorg (Zorggroep Noordwest-Veluwe) ben ik 12 uur per week werkzaam als CVA-ketencoördinator in de regio Noordwest-Veluwe en Flevoland.

Vanuit deze positie werk ik samen met managers vanuit 8 instellingen en verschillende disciplines en verpleegkundigen om de zorg voor CVA cliënten te optimaliseren in alle fases van het proces.

Daarnaast hoop ik vanuit mijn vak verbinding te houden met wat er in de regio gebeurt rondom hersenletsel en ouderen en probeer ik contacten te leggen tussen de netwerken in de regio deels met medewerking van het ROS.

__________________________________________________________________________________

Thuis Verder Neurorevalidatieteams
Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde behandelaars in de eerste lijn, allemaal ervaren in de neurorevalidatie. Thuis Verder richt zich op het zo zelfstandig mogelijk leren leven met een neurologische aandoening.

De verschillende disciplines werken samen in een behandelteam. In de gemeenten Ede, Veenendaal, Renkum, Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Overbetuwe, Nijmegen en Didam vindt u zo’n team.

Aangesloten disciplines: Logopedist, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Diëtist, Psycholoog, Ambulant begeleider en neuroverpleegkundige.

Thuis-Verder heeft o.a. contact met Rijnstate Ziekenhuis, ziekenhuis Gelderse Vallei, Radboud UMC & Klimmendaal revalidatie.

Contactgegevens: Algemeen – info@thuisverder.nl, elk team heeft een telefoonnummer en mailadres, te vinden op de site.

Meer samenwerkingen in de regio

NaamBeschrijving
Samenwerkingsverband De Liemers PO, gevestigd in Zevenaar. Bij Samenwerkingsverband De Liemers PO is preventieve logopedie een integraal onderdeel van de tweewekelijkse besprekingen preventieve ambulante begeleiding. Wij initiëren jaarlijks een overleg met de logopediepraktijken binnen het samenwerkingsverband. 
Kinderlogopedie Montferland; ‘s-Heerenberg terugkerend overleg met IB-ers/ leerkrachten/ ambulant begeleiders rondom kinderen die ik in behandeling heb. 
Logopedie Reijmer, Doetinchem, 7001 Maandelijks terugkerende mdo’s met fysio, ergo, diëtist,  osteopathie, 
(Pre)Logopedie Praktijk Liemers, 6922 Duiven Multidisciplinaire samenwerking met orthopedagoog/GZ-psycholoog en kinderdiëtist in een eetteam; ‘Eetteam de Liemers’. Link naar de informatiefolder: https://baltussenpraktijk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Folder-Eetteam-De-Liemers-2021.pdf
Volmondig Logopedie 6663 ht Intervisie, casuistiekbesprekingen, doorverwijzing, gezamenlijke consulten
zorgcentra de betuwe, gevestigd in Maurik. Mijn locatie is Culemborg iedere zes weken komt de revalidatie-arts om op ons verzoek clienten van de revalidatie te bespreken.
Radboudumc 6500HB Werkgroep/Vereniging (NVPL)
Logopediepraktijk Woordenrijk 7316 PA Apeldoorn Overleg met huisartsen, fysio en ergo
Radboudumc Nijmegen samenwerking met eerstelijns praktijken in heel NL; overdragen van patienten, kennisdeling
Logopedie het Kompas, Arnhem Zuid 6842 CW  Thuis-Verder; organisatie die revalidatie aan huis faciliteert. Logo, Ergo, Fysio, Psychologie, Ambulant begeleider. website https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl. Ook COVID team Arnhem: website https://covidrevalidatiearnhem.nl/. Ook oncologie netwerk midden nederland https://www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl/
Logopediepraktijk Anne de Gier Tandartspraktijk Dental Clinics in Zaltbommel, Kinderfysio Maartje Wormgoor, verschillende scholen
ZorgAccent 7447 en Klimmendaal Revalidatiespecialisten 7331 ParkinsonNet, mono- en multidiscplinair
5324 ParkinsonNet mono en multidisciplinair, regionaal COPD overleg multidisciplinair, CVA ketenoverleg, PPA regionaal overleg
Logopedie Oost Gelre Extramuraal Expertiseteam Neurologie. Dit is een samenwerking die in ontwikkeling is. Partners zijn: Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Dietist, Wijkverpleegkundige, Wmo functionaris Gemeente, Huisartsen/POH, 
Stottertherapie Nijmegen /kinderfysiotherapie Theeuwes, Hink Stap Leer en Speltherapie Boveldt, 6523 LJ Nijmegen overleg fysiek over clienten die in behandeling zijn en waar vragen over zijn met betrekking tot gedrag. Soms resulterend in parallel behandelen.
logopedie Geuzenwaard te Lobith, 6915 SL oncologie netwerk gelders eiland, met thuiszorg, huisarts, dietist, caesar therapeut, oedeem/ huid en fysiotherapie, psycholoog