Lees verder

Formeel gezien moet de rekening naar de patiënt worden gestuurd. De patiënt kan de rekening vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.

Per zorgverzekeraar gelden verschillende declaratie-afspraken. Er zijn zorgverzekeraars waarbij de declaratie via VECOZO kan worden ingediend. De zorgverzekeraar int vervolgens het resterende bedrag bij de patiënt. Als de patiënt niet betaalt int de zorgverzekeraar het bedrag alsnog bij de zorgverlener.

De factuur

Wat precies op de factuur naar de patiënt moet komen te staan is vastgesteld in Regeling Paramedische Zorg.

Een declaratie van de zorgverlener aan de patiënt/verzekeraar gebeurt via de patiënt en vermeldt minimaal de navolgende gegevens:

  • de naam, geboortedatum, adres- en woonplaatsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt;
  • de geleverde prestaties(s);
  • het aantal geleverde eenheden van de prestatie(s);
  • het tarief per prestatie en het totaalbedrag;
  • de datum of data waarop de prestatie(s) is/zijn geleverd;
  • de declaratiecode cq. prestatiecode;
  • de AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie declareert.

Daarnaast stelt de Belastingdienst nog de volgende extra verplichtingen: uw KvK-nummer en een opeenvolgend nummer.