Lees verder

De werkgroep is actief in het onderzoeken van nieuwe vakliteratuur betreffende normaal/afwijkend zuiggedrag en de behandeling van zuigelingen met voedingsproblemen. De leden bestuderen en interpreteren de nieuwe ontwikkelingen en inzichten en proberen met deze kennis de praktijk van de logopedische zorg bij zuigelingen te verbeteren. Er worden zo nodig gastsprekers uitgenodigd, die hun kennis over voedingsproblemen bij zuigelingen en de oorzaken daarvan, kunnen delen en toelichten. Verder bekijken de leden samen video-opnames van zuigelingen, zodat het beoordelen van het (afwijkende) zuigpatroon van zuigelingen geoefend wordt en de behandelmogelijkheden besproken kunnen worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een casus in de groep te presenteren.

De werkgroep vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, op wisselende dagen van 10.00–15.00 uur of bij gastsprekers tot 16.00 uur. Dit gebeurt eenmaal in het ziekenhuis in Utrecht en eenmaal in een ander ziekenhuis centraal in het land.

De groep bestaat uit maximaal 40 leden. De laatste jaren hebben ook logopedisten, die géén NOMAS-cursus gevolgd hebben, zich bij de werkgroep aangesloten. Deze nieuwe leden hebben één van de eet- en drinkcursussen én de cursus zuigelingen afgerond en werken frequent met zuigelingen.

Bij vragen kan je mailen naar: nomaswerkgroep@gmail.com.