Lees verder

Onderstaande tips bieden ondersteuning bij de stappen 1, 2 en 3 van Evidence-Based Practice: het formuleren van een klinische vraag, het zoeken naar het best beschikbare bewijs en het beoordelen ervan.

Stappenplan

1. Formuleer een (PICO-)vraag

 • P (Patient, Populatie, Probleem): Voor welk(e) cliënt(engroep) of stoornis zoek je informatie?
 • I (Instrument, Interventie): Om welke therapie/ benaderingswijze of diagnostisch instrument gaat het?
 • C (Comparison, Controle): Eventueel alternatieve of vergelijkende therapie, instrument
 • O (Outcome): Om welk resultaat gaat het (zo concreet mogelijk)?

2. Bedenk geschikte zoektermen, zet dit in schema (zie onderstaand voorbeeld)

De volgende bronnen kunnen u helpen met het zoeken naar geschikte Engelse vaktermen:

Vul onderstaand schema in:

 

Patiënt

Instrument/Interventie

Controle/Comparison

Outcome

Logopedische vraag

Kinderen met fonologische stoornis

Hodson & Paden methode

Trainen met minimale paren

Verbeterde spraakverstaanbaarheid, gemeten a.d.h.v. % correcte medeklinkers

Mogelijke relevante zoektermen

· Speech

· disorder

· Speech impairment

· Phonological disorder

· Phonological delay

· Cycles approach

· Intervention

· treatment

· Minimal pairs

· Minimal oppositions

· Contrasts

· Treatment

· Intervention

· Percentage Consonants Correct (PCC)

· Intelligibility

· Score on

· Standardized

· Test

3. Doorzoek verschillende databases, waarbij je voorkeur uitgaat naar de hoogste bewijssterkte. Systematische reviews of richtlijnen verdienen de voorkeur boven individuele studies.

Systematische reviews / richtlijnen

Individuele artikelen

 • Nederlands Tijdschrift voor Logopedie van de NVLF*.
 • Pubmed.com: toegang tot de database Medline, een van de grootste verzamelingen medische artikelen.
 • Google Scholar*: Zoekmachine waarbij informatie gefilterd wordt op wetenschappelijke criteria.
 • Tijdschrift Stem- Spraak- en Taalpathologie*: Via deze website kan je zoeken naar artikelen binnen alle jaargangen (vanaf 2003, open access)
 • Van Horen Zeggen*: Vakblad voor professionals die te maken hebben met taalontwikkelingsstoornissen en slechthorendheid/ doofheid. Open access.
 • SpeechBITE™ is een database met toegang tot een catalogus met ‘Best Interventions and Treatment Efficacy’ op het gebied van logopedische interventies. Een grote hoeveelheid van deze artikelen is reeds beoordeeld op methodologische kwaliteit.
 • hbo-kennisbank*: Database met publicaties van praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door hogescholen, waaronder ook bachelorscripties.

Overige informatiebronnen

 • www.Kennislink.nl: populair-wetenschappelijke informatie (zoek bijv. binnen taalwetenschappen, gezondheid)
 • www.linkedin.com: LinkedIn discussiegroepen (bijv. logopedie, evidence-based logopedie)
 • www.twitter.com: Tweets van experts en organisaties (bijv. @NVLF, @Afasienet, @NVAudiologie,……., @Lectorlogopedie, @Hannekekalf, @MBlumentha, @KNeijenhuis, …..)

NB: Een * geeft aan dat de informatie Nederlandstalig is

Tips

Wat als de info niet gratis verkrijgbaar is?

Als een artikel of document niet direct toegankelijk is, zijn er de volgende opties om het te verkrijgen:

 • Typ de titel in het zoekvak van Google Scholar
 • Zoek via de website van (de organisatie van) de auteur(s)
 • Stuur per e-mail een verzoek om een pdf naar één van de auteurs
 • (voor studenten): schrijf je gratis in bij ResearchGate; mogelijk is het artikel hier fulltext op te vragen of beschikbaar gesteld
 • Bezoek een bibliotheek van een universitair medisch centrum (of vraag een collega die er werkt)

Gebruik ‘Pearl Growing’

 1. zoek een relevant artikel;
 2. kijk in een database naar de bijbehorende zoektermen;
 3. gebruik deze zoektermen om meer relevante artikelen in dezelfde database te vinden;
 4. herhaal stap 2 en 3 in andere databases;
 5. herhaal stappen 1–4 voor andere relevante artikelen;
 6. stop als de relevantie van de gevonden artikelen afneemt.

Onderstaande tabel helpt om uw zoekstrategie en zoekresultaten bij te houden en te bewaren:

Zoekterment/Zoekstring

Database

Hits

Opmerkingen over de relevantie etc.

Hulpmiddelen bij het beoordelen van gevonden artikelen

Cursus

De Artevelde Hogeschool (Gent) heeft een cursus evidence-based handelen in de logopedie gelanceerd met informatieve screencasts.

Dit is een actualisering van de bijlage bij het volgende hoofdstuk in het boek ‘Dialoog’: Neijenhuis, K., Lipke-Steenbeek, W., & Houweling, L. (2014). Log(oped)isch redeneren, evidence-based practice en reflecteren. In A. Meulenberg-Brouwer & H. Van der Pol-Top (Eds.), Dialoog; Een theoretisch en praktisch perspectief op de beroepsrollen van de logopedist (pp. 185-222). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.