Lees verder

De EPD focusgroep komt vier keer per jaar bijeen. De deelnemers bestaan uit twee actieve gebruikers per softwareprogramma. De deelnemende softwareprogramma’s zijn James, Incura, Evry en Intramed.

De EPD focusgroep richt zich op het optimaler gebruikmaken van de pakketten en wil hiermee de administratieve lasten structureel verlagen. Dit sluit aan bij de NVLF ambitie administratieve lastenverlichting.

De EPD focusgroep heeft al meerdere dingen bereikt, zoals aanpassingen aan de softwarepakketten rondom inbouw van de richtlijnen Dossiervorming, TOS en Stotteren en het aantonen van de noodzaak van het geven van trainingen, ook aan ervaren gebruikers. In 2023 is de eerste versie van de EPD productvergelijker gelanceerd. Klik hier om deze te bezoeken.

Jaarplan 2024

Het jaarplan van 2024 ziet er als volgt uit:

  • Verdere ontwikkeling van de productvergelijker
  • Vergelijk klantportalen, d.m.v van vergelijking zullen de EPD leden meer inzicht krijgen in de pakketten
  • Implementatie HASP,  Afasie , TOS, DTL
  • Inventarisatie wensen/opmerkingen gebruikers door meer contact te leggen met gebruikers
  • Project uitdiepen administratieve lastenverlichting
  • Input leveren aan NVLF voor thema’s administratieve lastenverlichting en hybride zorg

Heb jij wensen of opmerkingen betreft je EPD? Geef ze dan door via epd@nvlf.nl. Of neem contact op met een van de focusgroepleden.

Wensen overzicht

In 2024 willen we de wensen die geïnventariseerd zijn op deze pagina (Geanonimiseerd) gaan publiceren. In dit overzicht zal tevens kenbaar gemaakt worden welke wensen wel/niet doorgevoerd aan het EPD, na overleg met de softwareleverancier.

Facebookgroepen

Hieronder worden de Focusgroepleden en de Facebookgroepen per pakket weergegeven. Word lid en praat en denk mee!

James|
Lonneke Dunn
Vacant
Facebookgroep James

Evry
Annette Beijderwellen
Vacant
Facebookgroep Evry

Incura
Elke Bakhuis
Aylin Güzel
Facebookgroep Incura

Intramed
Monique Starr
Elske Ganzinga
Facebookgroep Intramed

Wensen overzicht

In 2024 willen we de wensen die geïnventariseerd zijn op deze pagina (geanonimiseerd) publiceren. In dit overzicht zal tevens kenbaar gemaakt worden welke wensen wel/niet doorgevoerd aan het EPD, na overleg met de softwareleverancier.

Inventarisatie Wensen James